​Hamburk sjednocuje síly na podporu ekonomiky postižené koronavirem

​Hamburk sjednocuje síly na podporu ekonomiky postižené koronavirem

V souvislosti s novými opatřeními v rámci Programu Corona, která znamenají nutná omezení pro podnikatelský život, obnovily Senát, veřejná rozvojová banka IFB a soukromý hamburský finanční sektor svou solidaritu s cílem zajistit likviditu postižených hamburských podniků.

Všichni partneři se v rámci svých možností zavázali zajistit, aby se podniky postižené Programem Corona, které potřebují podporu nad rámec rozšířené spolkové a státní pomoci, mohly bez obav obrátit na svou domovskou banku v Hamburku a překlenout tak případné nedostatky v likviditě. K tomuto účelu lze využít i rozsáhlé programy IFB Hamburg.

Tímto prohlášením partneři navazují na solidaritu mezi finančními orgány a finančním sektorem, která se projevila na počátku pandemie. Loni v březnu senátor pro finance, senátor pro hospodářství a senátor pro kulturu společně představili první klíčové body hamburského ochranného deštníku pro podniky a instituce postižené koronou. Tento ochranný deštník byl znovu a znovu doplňován a rozšiřován. Do konce roku bude v Hamburku přesunuta pomoc ve výši přibližně 10 miliard eur.

Vzhledem k tomu, že se situace ve společnosti v důsledku šíření koronaviru zhoršuje, což vyžaduje nová omezení, a podniky se mohou dostat do potíží bez vlastního zavinění, je důležité, aby se město a finanční sektor zavázaly k programům pomoci a k poskytování likvidity. Hamburk jako místo pro podnikání by měl z krize vyjít posílen a zůstat atraktivní a konkurenceschopný pro nejrůznější průmyslová odvětví – k dosažení tohoto cíle všichni partneři znovu potvrzují svou solidaritu v zájmu hamburského hospodářství.

Hamburský ochranný deštník zůstává otevřený a nyní zahrnuje programy od grantů přes půjčky až po tiché partnerství. Kromě těchto nástrojů pomáhají hamburské banky financovat úzká místa v oblasti likvidity. Díky tomuto širokému ochrannému deštníku by mělo a musí být možné tyto kritické týdny opět zvládnout.

(lan)

Foto: Port of Hamburg

spinner