​Gdaňsk připravuje modernizaci cesty do Běloruska

​Gdaňsk připravuje modernizaci cesty do Běloruska

Správa polského přístavu Gdaňsk ustavila interní pracovní skupinu, jejímž úkolem bude koordinace procesu přípravy studie proveditelnosti modernizace vnitrozemské vodní cesty spojující Gdaňský a Viselský záliv s běloruským říčním systémem. Tento projekt je zaměřený na spojení Baltského a Černého moře přes síť východoevropských říčních kanálů. V následujících letech má pomoci Polsku v posílení jeho pozice jako jedné z klíčových tranzitních zemí v Evropě.

Plánovaná studie proveditelnosti bude zahrnovat modernizace vodní cesty E-40 (řeka Visla) mezi Gdaňskem a Varšavou, E-40 mezi Varšavou a polsko-běloruskou hranicí v Brestu a E-70 mezi Vislou a Viselským zálivem (do Elblągu). Pracovní skupina připraví dokumentaci k popisu projektu a výběrovému řízení, rovněž vydá výzvu k výběrovému řízení, na jehož základě bude vybrán subjekt odpovědný za přípravu studie.

„Zajištění splavnosti řeky Visly a vybudování funkčního systému vnitrozemských vodních cest, které spojí Gdaňsk, Varšavu a Černé moře, patří mezi naše rozvojové priority. Gdaňský přístav láme v současné době rekordy v objemu překladu tranzitních zásilek. Pokud chceme zvládat rostoucí množství i v budoucnu, musíme disponovat odpovídající infrastrukturou pro spojení s vnitrozemím. Tyto investice budou v následujících letech podporovat ekonomický růst a prosperitu celé země,“ řekl místopředseda představenstva a ředitel pro infrastrukturu gdaňské přístavní správy GPA Marcin Osowski.

„Revitalizace plavební dráhy Visly a Bugu se nebude týkat jen čistého splavnění. Bude nutné provést ochranná opatření proti povodním, úpravy hydroelektráren a úpravy kolem toků kvůli turistice,“ zdůraznil ředitel investičního oddělení PGA Edward Atanasiu. Hlavním partnerem pro studii proveditelnosti je polské ministerstvo námořního hospodářství a vnitrozemské vodní dopravy. Rozsah projektu rozšíření splavnosti Visly je obrovský a vyžaduje celostátní přístup. PGA k přípravě pozvala specialisty z různých oborů, mimo jiné výzkumné pracovníky a vědce z Gdaňské technologické univerzity, Námořní univerzity, Gdaňské univerzity, Polské akademie věd. Tým doplnili zástupci Kujavsko-pomořského vojvodství. 

spinner