​Federace pracovníků v dopravě je proti prodloužení blokové výjimky pro námořní konference

​Federace pracovníků v dopravě je proti prodloužení blokové výjimky pro námořní konference

26.3. - Evropská komise tento týden deklarovala čtyřleté prodloužení blokové výjimky pro liniové námořní konference Consortia Block Exemption Regulation - CBER), která nyní platí do roku 2024. Podle Evropské federace pracovníků v dopravě (ETF) toto rozhodnutí nebere v úvahu veřejné konzultace a zesiluje nerovnost a nespravedlnost, která se v námořním odvětví rozmáhá.

„Lodní linky často fungují, jako by byly jedinými hráči v námořním odvětví. Avšak jejich tržní a technologická rozhodnutí mají dopad na zbytek námořního zásobovacího řetězce, včetně jeho pracovníků,“ řekla Estelle Brentnall, vedoucí námořního oddělení při ETF.

Nařízení CBER podle ní vylučuje liniové konference z antimonopolních předpisů EU a umožňuje jim za určitých podmínek, pokud jejich tržní podíl nepřesáhne 30 procent, uzavírat dohody o spolupráci v poskytování společných služeb nákladní dopravy.

V současné době mají praktiky konferencí a dohody o sdílení plavidel společně s vertikální integrací lodních společností do kontejnerových terminálů významný dopad na další části odvětví. Současná situace má obzvláště negativní dopad na finanční ziskovost terminálů a dalších segmentů námořního odvětví, jako například na provozovatele remorkérů či feederových služeb, a nepříznivě ovlivňuje pracovní místa v námořních profesích.

Přijaté rozhodnutí naprosto nezohledňuje výsledek veřejné konzultace, v níž ETF poskytla velmi kritický pohled na způsob udělování výjimek pro konference a jejich dopad co se týče pracovních podmínek.

"Naprosto nesouhlasíme s prodloužením CBER. Je to zjevně politické rozhodnutí, jehož cílem je hájit zájem pouze jednoho segmentu v námořním sektoru. Pro Evropskou komisi je to promarněná příležitost, když mohla přijmout rozhodnutí, které by vyvážilo sílu a spravedlnost v námořním průmyslu,“ dodal Terje Samuelsen, vedoucí sekce přístavních dělníků při ETF.

(lan)

spinner