​Dohoda o vypořádání ohledně lodi Ever Given je v nedohlednu

​Dohoda o vypořádání ohledně lodi Ever Given je v nedohlednu

17.6. - Dva a půl měsíce poté, co byla po uvíznutí v Suezském průplavu znovu uvolněna m/s Ever Given, zůstává plavidlo a jeho 18 000 TEu nákladu ve vazbě ze strany Úřadu pro Suezský průplav (SCA). Příští přezkumné řízení u egyptských soudů týkající se plavidla, které v současné době kotví v oblasti Velkých Hořkých jezer v kanálu, je naplánováno na 20. června. A zdá se, že vlastníci a SCA nejsou ani o krok blíže dohodě o výši kompenzace za zablokování kanálu.

SCA snížil svůj nárok z 916 milionů USD na 550 milionů, ale rozhodně odmítl nabídku japonského vlastníka lodi ve výši 150 milionů USD za propuštění plavidla. Obě strany se zdají být daleko od vyřešení problému. A uprostřed této právní bitvy je chycen náklad s odhadovanou hodnotou kolem 1 miliardy dolarů, jehož majitelé nemají do sporu vůbec co mluvit.

Někteří severoevropští dovozci s kontejnery na palubě Ever Given se již údajně rozhodli opustit náklad vzhledem k časově citlivé povaze výrobku, zmaření smluv o prodeji a/nebo ztrátě trhů. Ředitel poradenské společnosti NAU Pte se sídlem v Singapuru Mathu Jagannath proto důrazně vyzval společnost SCA a majitele lodi, aby zvážili zájmy týkající se nákladu.

SCA přičítá nehodu „nadměrné rychlosti“ lodi v době průjezdu, zatímco pojistitel plavidla, britský P&I Club tvrdí, že plavba v kanálu byla pod kontrolou pilotů a řízení provozu plavidel SCA.

Majitel plavidla prohlásil Společnou havárii, což znamená, že vlastníci nákladu musí před uvolněním kontejnerů zaplatit procenta z hodnoty své zásilky na náklady na záchranu, ale proces nemůže být dokončen, dokud loď nebude schopna vyložit svůj náklad.

Podle odhadu má nosič Ever Given postavený v roce 2018 hodnotu 183 milionu USD, nyní navýšenou o cca 13 milionů USD díky vzrůstající hodnotě kontejnerů. Není známo, zda jeho provozovatel, Evergreen, který si plavidlo pronajal na dlouhodobý charter, stále platí denní nájem, i když jeden makléřský zdroj si myslí, že dopravce bude stále zodpovědný za charter, přestože loď je arestována. Navíc vzhledem k tomu, že kapacita kontejnerových lodí v aktuální kombinaci tak nízké nabídky a vysoké poptávky, Evergreen bude mít zájem dostat loď zpět do provozu co nejdříve.

(SSL)

Foto: CSA

spinner