Dobré zprávy: Námořní doprava se začala vracet do předkrizových čísel

Dobré zprávy: Námořní doprava se začala vracet do předkrizových čísel
V námořní dopravě, největší oblasti světového obchodu, se provoz pozvolna vrací do normálu. Dokládají to i samotné trhy. Akcie čínského COSCO povyskočily od poloviny letošního března bezmála o 55 procent, v případě dánského Maersku, toho času největšího provozovatele kontejnerových lodí na světě, ještě o další tři procenta více. Podle některých odborníků za oživením námořní dopravy stojí především tři faktory. Jednak zvýšená poptávka po zdravotnickém materiálu, dále hromadné rozprodávání zásob vytvořených během karantény ze strany maloobchodníků a konečně i nutkání koncových spotřebitelů utratit peníze původně vyšetřené na dovolenou za něco jiného.
Námořní doprava zaznamenala počátkem letošního roku dramatické zpomalení, protože vládní opatření omezující pandemii COVID-19 omezovala ekonomické aktivity a cestování. Do poloviny června klesl průměrný týdenní počet vplutí kontejnerových lodí do přístavů na celém světě na 8722, což byl meziroční pokles o 8,5 %.
Podle nových výpočtů Konference OSN o obchodu a rozvoji UNCTAD však počet lodí vplouvajících do přístavů za účelem vykládky a naložení kontejnerů ve třetím čtvrtletí stoupl na 9265, což je jen o 3 % méně, než tomu bylo před rokem.
„Většina vyrobeného zboží je dnes přepravována v kontejnerech,“ uvedla Shamika N. Sirimanneová, ředitelka divize technologie a logistiky UNCTAD.
UNCTAD soudí, že údaje o pohybu lodí - které přepravují více než 80 % zboží obchodovaného na celém světě - pomoci ekonomům i politikům sledovat vývoj krize, zatímco musí čekat na oficiální statistiky obchodu a hrubého domácího produktu.

Dobrá pomůcka pro politiky

„I při absenci oficiálních statistik obchodu poskytuje námořní doprava spolehlivé údaje téměř v reálném čase, které mohou politikům pomoci při přijímání kvalitnějších rozhodnutí k obnově ekonomiky,“ dodala Shamika N. Sirimanneová. UNCTAD zjistila, že v celosvětovém měřítku začaly počty vplutí kontejnerových lodí do přístavů klesat pod úroveň roku 2019 kolem poloviny března 2020 a poté se začaly postupně zotavovat kolem třetího červnového týdne. Škody, jež přetrvávající pandemie v odvětví lodní dopravy napáchala, ovšem nemají pouze ekonomický charakter. V mnoha případech totiž přesáhla do humanitární roviny. Řeč je především o posádkách dotčených plavidel, které právě v důsledku současné koronakrize uvázly na otevřeném moři a své rodiny neviděly třeba již více než rok.
Dodržování základních lidských potřeb, mezi něž patří pravidelné vycházky na pevninu a včasné střídání směn, mají námořníci garantováno pracovní smlouvou, ta však v mnoha případech jakoby ztratila význam.

IMO: Námořníci jako jádro budoucnosti

Tristní situaci posádek lodí podle přispěla i k tomu, že Mezinárodní námořní organizace (IMO) vybrala na konci léta jako hlavní téma pro rok 2021 heslo: „Námořníci: jádro budoucnosti lodní dopravy“. Chce tím zvýraznit výjimečný přínos námořníků jako klíčových a zásadních pracovníků, kteří jsou v první linii zajišťující světový obchod v době pandemie i v běžných dobách.
Pandemie způsobila v námořní dopravě chaos. Přístup do přístavů byl omezen a letadla zůstala na zemi, což znemožnilo přesouvat pracovníky z jedné části světa do druhé a vyměňovat posádky. „Během pandemie bylo námořníkům v mnoha zemích zabráněno i v tom, aby vystoupili na břeh i na procházku. Dokonce v mnoha případech úřady odmítly poskytnout i pohotovostní lékařskou péči,“ uvedl Dave Heindel z Mezinárodní federace pracovníků v dopravě (ITWF - International Transport Workers Federation).
IMO počítá s tím, že se bude zabývat konkrétními tématy týkajícími se námořníků v oblasti bezpečnosti, jejich výcviku, ochrany jejich zdraví i jejich sociálního postavení.

Generální tajemník IMO Kitack Lim uvedl, že pandemie COVID-19 více než kdy jindy ilustrovala, jak obrovský význam má zajištění fungování globálních dodavatelských řetězců, v němž má námořní doprava klíčovou úlohu. „V těchto obtížných dobách mezinárodní společenství vidělo, jak schopnost dopravních služeb a námořníků dodávat životně důležité zboží, včetně zdravotnických potřeb a potravin, byla ústřední při reakci na tuto pandemii a jejím překonání. To by se nemohlo stát bez profesionality a odhodlání světových námořníků,“ řekl Kitack Lim. 

Tomáš Lébr

Foto: HHL

spinner