DN č. 6 - Finanční služby, Fleet management, Právní a poradenské služby, vychází 15.3., uzávěrka již 22.2.! 

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - srpen 2017

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - srpen 2017

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

CENU ELA 2017 PRO PROFESIONÁLA ROKU ZÍSKAL JOSH START

Josh Start je čelným pracovníkem podniku Wilson James z Velké Británie: je šéfem logistického centra v Colnbrooku, jež se nachází těsně u největšího britského letiště Heath-row. Svou kariéru zahájil v armádě, stal se zde mimo jiné logistickým trenérem afghánské armády a byl hodnocen jako velmi kvalifikovaný mladý muž. Později začal pracovat pro společnost Wilson James jako konzultant. Sama společnost charakterizuje své logistické operace coby integrátora Heathrow Logistics jako „komplikované“ s náročnými partnery, měnícími se požadavky a potřebou vysoké úrovně služeb. Po skončení Startova kontraktu konzultanta došly klientské požadavky, aby se zde stal provozním manažerem. Za tu dobu se stal expertem na letištní logistiku, který realizoval řadu významných zlepšení. Josh Start je respektován pro své efektivní řízení, provázené velmi dobrým stylem komunikace a vynikajícími znalostmi.

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA

ÚSPĚŠNÉ PRVNÍ ZASEDÁNÍ ROZŠÍŘENÉ PRACOVNÍ SKUPINY FIATA/OSŽD

Uskutečnilo se v Oděse na Ukrajině za účasti zástupců speditérů, drážních podniků a mezinárodních organizací na úseku železniční dopravy; důvodem zasedání bylo diskutovat o nových příležitostech v eurasijských drážních spojeních. Je to první událost společně organizovaná FIATA a OSŽD po podpisu memoranda o spolupráci v roce 2016; je rovněž považována za další významný krok v práci Pracovní drážní skupiny FIATA vedené dr. Ivanem Petrovem, viceprezidentem této světové organizace. Pozornost byla věnována novým příležitostem pro multimodální dopravu na trase Evropa – Asie – Evropa. Delegáti diskutovali o kritických aspektech pro rozvoj dopravních koridorů Asie – Evropa, zejména o politické podpoře, unifikaci obchodního práva a usnadňování obchodu, aktuálních výzvách a nejlepších praktikách. FIATA uvedla poznatek ze svého posledního světového kongresu, že význam rozvoje železniční dopravy je široce uznáván. Pro mnoho zemí, zejména těch bez moře, je dráha velmi významná: je levnější než vzduch a silnice, rychlejší než námořní doprava a schopná propojit vnitrozemský venkov. Řečníci v Oděse zdůraznili, že jednou bariérou je méně rozvinutá infrastruktura v některých oblastech včetně jejích mezer, nízká provozní efektivnost a nedostatek efektivních napojení na ostatní druhy dopravy. Za další bariéru se považují úzká administrativní místa. Efektivnost ovlivňují různosti v hraničním odbavení, právní systémy, obchodní a dopravní politiky, dopravní dokumentace a mnohé další faktory. Vlády by měly aktivně přistupovat k výstavbě infrastruktury, koordinovat administrativní politiku na národní, regionální a mezinárodní úrovni.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU

IRU A VOLVO PŘEDSTAVILY INOVOVANÉ PROTOTYPY NÁKLADNÍCH SOUPRAV

Jde o to, aby se přepravilo více s menší spotřebou energie. IRU a technická skupina Volvo proto nedávno představily ve Švédsku dva prototypy při příležitosti závěrečné akce v rámci Transformeru – čtyři roky trvajícího projektu na vytvoření na míru připraveného řešení nákladní dopravy s větším ložným prostorem, který potřebuje méně energie. Partneři v projektu vyvinuli tři ino-vativní koncepce, které byly použity v obou prototypech:

l hybridní návěs se zlepšenou energetickou a provozní efektivností;

l návěs optimalizovaný pro náklad se systémem dvojité podlahy o více sekcích;

l aerodynamické prvky včetně pohyblivé střechy s čidly, což umožní řidiči snížit nebo zvýšit střechu, aby lépe vyhovovala nákladu pro snížení odporu vzduchu.

Projekt Transformer byl financován v rámci sedmého rámcového výzkumného programu EU a dále z příspěvků partnerů; vyústil do holistického dopravního řešení, jež nabízí řidiči pružnost, kterou potřebuje. Nyní budou podniknuty několika partnery konkrétní akce, aby se koncepce dostaly na trh.

Paul Adams, projektový koordinátor při technické skupině Volvo, řekl: „Tento unikátní projekt ukazuje, že můžeme dělat významná zlepšení v efektivnosti silniční dopravy, když se zabýváme kompletním vozidlem. Je to také dobrý příklad, čeho může být dosaženo, když se průmysl dá dohromady a pracuje na projektu s veřejným financováním.“

Marc Billiet, vedoucí složky nákladní dopravy EU v IRU, řekl: „Můžeme toho dosáhnout mnohem více, když pracujeme společně spíše než individuálně. Spojené integrované úsilí nám dává nejlepší řešení pro naplnění ambiciózních výzev, jež jsou před dopravním sektorem.“

Zeljko Jeftic, šéf globálních inovací, řekl: „Transformer vytváří zajímavé a užitečné koncepce, jež mohou jít na trh. Klíčové je pro IRU spolupracovat s průmyslem a přinášet ino-vace, jež mají na mysli konečné uživatele. Jsme odhodláni pracovat se všemi dopravními subjekty, aby se pomohlo vytvářet budoucí nákladově efektivní řešení.“

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie železnic – UIC

90. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ UIC SE KONALO V ČERVENCI V ISTANBULU

Zasedání proběhlo na pozvání Turecké státní dráhy TCDD. Předseda UIC Renato Mazzoncini ve své zprávě zhodnotil činnost organizace za dobu od posledního valného shromáždění v prosinci v Petrohradě. Uvedl rovněž hlavní výzvy, jež lze očekávat v následujících měsících. Zdůraznil, že „musíme dodávat odvahu k více investicím a politikám, jež dávají našemu sektoru šanci, aby byl pilířem udržitelné dopravy v budoucnosti. Dne 23. května jsme učinili krok vpřed, když jsme podepsali dopis všem ministrům dopravy a zopakovali účel, hodnoty a filozofii Mezinárodní unie železnic UIC. V Evropě dochází k ohromným investicím a stále je zapotřebí více než 600 miliard € v rámci programu TEN-T, pokud jde o Transevropskou dopravní síť a jejích devět koridorů. Více než bilion USD je na stole s čínskou iniciativou One Belt One Road pro spojení Číny se světem. Rovněž Indie sestavila pozoruhodný plán drážních investic. UIC je správnou platformou pro podporu potřebných akci.“ Předseda se také podrobně věnoval následujícím hlavním výzvám: nákladním koridorům a studii o Hedvábné stezce – konferenci o klimatu a návazným studiím, jakož i projektu UIC Talent.

ZÁŘIJOVÝ SEMINÁŘ UIC + FIATA NA PODPORU DRÁŽNÍCH KORIDORŮ

Tak zvaný tržní seminář organizují společně UIC a speditérská federace FIATA 14. a 15. září v německém Duisburgu. Letos bude zaměřený na Vnitrozemská střediska – klíče k rozvoji koridorů nákladní železnice. Seminář – tržiště – usiluje o vytvoření příležitosti pro zvýšenou spolupráci a obchodní rozvoj v rámci drážního sektoru nabídnutím společné platformy pro drážní podniky, speditéry a zákazníky.

Diskutovat se bude o významných titulech, jež budou předmětem čtyř tematických částí:

l Transkontinentální koridory – mýty, nebo realita pro obchodní rozvoj?

l Propojování regionů bez moře

l Přístupnost k nákladním koridorům

l Bezpapírově, on-line a v reálném čase

Seminář proběhne v hotelu Duisburger Hof (Opernplatz 2, 47051 Duisburg). Speciální sazba se poskytne při zmínění účasti na Market Place Seminar.

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA

POPTÁVKA PO DOPRAVĚ AIR CARGA SE V KVĚTNU ZVÝŠILA O 13 PROCENT

Ženevské pracoviště IATA zveřejnilo údaje o poptávce na světovém trhu leteckého zboží, která vykázala za květen 2017 v ložených tunokilometrech (FTK) nárůst o 12,7 procenta ve srovnání se stejným obdobím před rokem. Bylo to nad světovým růstem 8,7 procenta zaznamenaným v letošním dubnu a třikrát více než pětiletá průměrná růstová sazba 3,8 procenta. Nákladní kapacita měřená v dis-ponibilních nákladních tunokilometrech stoupla proti loňskému květnu o 5,2 procenta. Pokračující růst je v souladu se zlepšením ve světovém obchodě. Jsou tu nicméně některé znaky, že cyklické růstové období dosahuje svého vrcholu. Výhled je pro letecké zboží optimistický při růstu poptávky po zbytek roku o osm procent. Generální ředitel IATA k tomu řekl: „Květen byl pro air cargo dalším dobrým měsícem. Poptávka rostla rychleji, podporovaná silnými exportními příkazy. Ale obor si nemůže dovolit usnout na vavřínech. Je třeba urychlit proces modernizace a zlepšovat péči o zákazníky.“

Regionální výsledky

Všechny světové regiony s výjimkou Latinské Ameriky zaznamenaly dvoumístné zvýšení poptávky. Nákladní objemy aerolinek z Asie – Pacifiku expandovaly o 11,3 procenta, a to jak na mezinárodních linkách v rámci Asie, tak i v relaci Asie – Evropa. Dopravci v Severní Americe zaznamenali nárůst o 13,9 procenta při zvýšení kapacity o 4,1 procenta. Síla amerického dolaru pokračovala v podpoře oživení domácího trhu air carga, avšak udržovala exportní trh pod tlakem. Evropské aerolinky dosáhly 15procentní zvýšení v objemu nákladu při kapacitě zvýšené o 5,7 procenta. Pokračující oslabení eura pokračovalo v zesilování evropského trhu carga při benefitu ze silných exportních příkazů. U dopravců Středního východu se květnový objem zvýšil proti loňsku o 10,2 procenta, u aerolinek Latinské Ameriky o 6,7 procenta. Afričtí dopravci registrovali největší růst nákladního objemu ze všech regionů, a sice o 27,6 procenta při zvýšení kapacity o 14 procent. Poptávka velice silně vzrostla zejména na obchodních trasách do a z Asie, celkem o 57 procent.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Mezinárodní námořní organizace – IMO

IMO JE POD TLAKEM EMISÍ CO2 NA MOŘI

Vzrůstá tlak na IMO, aby dohodla pro lodě rozhodující snížení emisí CO2. IMO má v zádech dva světové svazy – Mezinárodní asociaci přístavů (IAPH) a Mezinárodní námořní komoru (ICS). Oba požadují od letního zasedání výboru IMO pro životní prostředí (MEPC), aby stanovil celkové a „dramatické“ cíle pro emise CO2 z námořních lodí, tak aby námořní sektor splnil závěry Pařížské dohody o klimatu. IAPH rozhodl na světové přístavní konferenci na Bali podpořit německý námět pro MEPC. Jde o to přimět IMO, aby se okamžitě zabývala emisemi CO2 s tím, aby v druhé polovině století směřovaly k nule. Komora ICS chce držet roční emisi sektoru pod úrovní roku 2008 a průměrnou emisi na tunokilometr 2050 ve srovnání s rokem 2008 snížit nejméně o polovinu.

IMO byla ustavena v roce 1948 v Ženevě. Jejím hlavním úkolem je rozvíjet a udržovat komplexní regulační rámec pro námořní plavbu včetně bezpečnosti, ochrany životního prostředí, právních záležitostí, technické spolupráce a efektivnosti plavby. IMO je specializovanou agenturou OSN se 171 členskými státy a třemi přidruženými členy. Za dobu existence IMO přijala 40 mezinárodních konvencí a protokolů; formulovala také řadu kodexů a standardů. IMO je hrdá na zajišťování bezpečné a efektivní námořní dopravy na čistých oceánech.

IMO je zdrojem desítek právních nástrojů, které jsou vodítkem regulačního rozvoje v členských státech ke zlepšení bezpečnosti, usnadnění obchodu a námořního prostředí. Nejznámější je Mezinárodní konvence o bezpečnosti životů na moři (SOLAS), jakož i Mezinárodní konvence o pohotovosti při znečistění ropou. Další se zabývá mezinárodními náhradovými fondy za ropné znečistění. Je třeba zmínit také Konvenci o odpovědnosti a náhradě škod ve spojení s přepravou nebezpečných a škodlivých substancí. IMO rovněž schvaluje předpisy využívané národními a místními námořními úřady v členských státech, jako jsou Mezinárodní předpisy pro předcházení kolizím na moři (COLREG). IMO také kupříkladu schválila platný nástroj Státní kontrola přístavů.

Jiří Kladiva

spinner