DN č. 6 - Finanční služby, Fleet management, Právní a poradenské služby, vychází 15.3., uzávěrka již 22.2.! 

​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů prosinec 2017

​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů prosinec 2017

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

PŘÍPRAVA 13. EVROPSKÉHO VÝZKUMNÉHO SEMINÁŘE (ERS) O LOGISTICE

Seminář se uskuteční v nizozemském Rotterdamu ve dnech 17. a 18. května 2018. Proběhne ve spolupráci s odbornými časopisy Journal of Business Logistics (JBL) a International Journal of Logistics Management (IJLM), jakož i s Erasmus University. Posláním semináře ERS je uvést a diskutovat současná témata evropské logistiky. ERS je platformou pro intenzivní výměnu zkušeností a názorů zejména v rámci teorie o logistice se zapojením učitelů a posluchačů vysokých škol.

Očekávaná zajímavá témata pro ERS:

l Udržitelná logistika a management dodavatelských řetězců

l Informační technologie a digitalizace v rámci dodavatelských řetězců

l Analýza Big Data: jejich aplikace v logistice

l Učení z dodavatelských řetězců a inovací – evropské případy

l Distribuční strategie a distribuce online v Evropě

l Dopad regulace EU na dopravu a logistiku

l Poskytovatelé logistických služeb: strategie, struktura, vztahy

l Bariéry a usnadňovatelé spolupráce v dodavatelských řetězcích

l Řešení složitostí, nejistot a rizik v globálních řetězcích

l Etická témata v logistice

l Lidský rozměr logistiky

SPEDICE

Evropská asociace spedičních svazů – CLECAT

STANOVISKA SPEDICE K POSLEDNÍM NÁVRHŮM EVROPSKÉ KOMISE EU

CLECAT je v Bruselu sídlící organizace, která zastupuje zájmy evropských speditérů a poskytovatelů logistických služeb. Prostřednictvím národních svazů zastupuje kolem 19 tisíc členů. Většina speditérů nemá vlastní dopravní parky, avšak organizuje logistiku pro své zákazníky, majitele carga. Takto je velice závislá na spolehlivosti a efektivnosti dopravních operací a má zájem na tom, aby dopravci fungovali na konkurenčním a liberalizovaném trhu.

CLECAT vítá Mobilitní balík Evropské komise a její ambici směřovat k průhledným, jasným a vymahatelným pravidlům EU. Balík návrhů oslovuje mnoho témat, jež mají dopad na praktické fungování evropské silniční nákladní dopravy na vnitřním trhu.

CLECAT je potěšen, že komise uznává zásadní roli silniční dopravy pro ekonomiku EU a význam multimodality. Silniční doprava je nejužívanější druh dopravy v počáteční a konečné fázi dopravy zboží, protože tu k ní není alternativa. Statistici z EU ukázali, že silniční doprava se podílí na 74,9% všeho obchodu mezi členskými zeměmi EU, s nákladními auty najíždějícími 2,2 miliardy tunokilometrů ročně na hlavních silnicích a dálnicích.

Evropská politika v silniční dopravě by měla usilovat o dosažení konkurenčního a liberalizovaného trhu v zájmu zajištění co možná nejlepších služeb pro uživatele při respektování právního rámce, který nemá zajistit jen harmonizaci a společný základ, ale také systém, jenž je předvídatelný.

CLECAT má obavu z nekompletní a nesprávné aplikace existujících pravidel, jež brzdí volný pohyb zboží na společném trhu. Nepodporujeme existující odlišná národní opatření (o kabotáži, dobách odpočinku atd.) vedoucí ke zvýšení v byrokratickém koberci minimálních mezd, jež existují v Evropě. Pro speditéry zůstává zásadní, aby platné předpisy vedly ke zlepšování efektivnosti a kvality služeb v silniční nákladní dopravě, aniž by se zvětšovalo břemeno byrokracie spojené s regulováním oboru.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU

IRU A ELEKTRICKÁ VOZIDLA

IRU v ženevském komentáři z poloviny listopadu uvádí, že někteří světoví vedoucí výrobci vozidel posunují kupředu techniku řízení na úseku dopravy zboží; dále připomíná předvedení prototypů elektrických a částečně automatických nákladních automobilů výrobců Tesla a Volvo. IRU přitom podtrhuje, že snižování CO2 cestou nových inovací musí respektovat při řízení logistická kritéria.

IRU vítá inovace a uznává význam příspěvků na úseku mobility sektorem nákladní dopravy. Poslední vývoj elektrických a autonomních koncepcí trucků u firem Daimler, Einride, Nikola One, Tesla a Volvo jsou důkazem závazku soukromého sektoru nalézat řešení vůči výzvám o udržitelnosti, změně klimatu a silniční bezpečnosti.

Rezoluce IRU 30 jasně uvedla, že inovativní logistické koncepce, jako optimalizované hmotnosti a rozměry těžkých nákladních vozidel, mohou snížit spotřebu paliva a emise CO2 o více než 10 procent.

Zpráva o komerčních vozidlech budoucnosti podpořila poselství, že jen investice do zlepšování přípravy, provozní efektivnosti, nové techniky a infrastruktury mohou zajistit, že dopravní operátoři s úspěchem splní ekologické povinnosti a budou pokračovat jako tahouni hospodářského růstu. Poslední postupy v designu nákladních aut jsou vzrušující – ale elektrická vozidla jsou jedním z řešení. Složitosti dálkové dopravy komerčního zboží, kde kamiony jsou výrobními nástroji – vyžadují upřednostnění faktorů, jako je dosah, náklady a hmotnost baterií, pokud tyto inovace mají mít úspěch.

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA

ZE SVĚTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KONFERENCE IATA V ABU DHABI

Již 26. světová konference IATA AVSEC World se konala ve Spojených arabských emirátech se 450 účastníky od 14. do 16. listopadu 2017. AVSEC World spojuje profesionály v bezpečnostní sféře, aby diskutovali současná témata a akce, jež se mají podniknout, aby se zvládla rizika v současném světovém letectví. IATA požaduje od letecké bezpečnosti, aby se výrazněji zabývala čtyřmi klíčovými oblastmi:

1. Užší spoluprací mezi vládami k eliminování dlouhodobých výzev z extrateritoriálních opatření

2. Univerzální aplikací světových standardů

3. Lepším sdílením informací mezi vládami a leteckým oborem

4. Efektivním zaváděním nových a existujících technologií.

Z úvodního slova generálního ředitele IATA Alexandera de Juniaca: „Vlády a letecký obor jsou partnery v letecké bezpečnosti. Aerolinky mají provozní know-how. Vlády mají finanční a inteligenční zdroje. Musíme je dávat účinně dohromady v průběžném dialogu se zaměřením na zlepšování bezpečnosti. Nemůžeme předvídat příští bezpečnostní výzvy. Ale některé věci víme jistě. Naše společná obrana je silnější, když vlády a obor s polupracují.“

Alexander de Juniac také komentoval zmíněné čtyři bezpečnostní body:

Extrateritorální opatření: „Hrozby vůči letectví jsou reálné. A chápeme, že někdy mohou být jednostranná dodatková opatření extrateritoriální povahy nevyhnutelná. Ale nemohou to být dlouhodobá řešení, aby aerolinky platily neplánované výdaje na nestanovené období, když se vlády nemohou dohodnout na opatřeních nezbytných pro bezpečnost svých občanů.“

Globální standardy: „Vývoj a zavádění jsou různé věci. Státy budou muset integrovat prioritní akce, uvedené v plánu GASeP (Global Aviation Security Plan) Mezinárodní organizace světového letectví (ICAO) do svých národních programů bezpečnosti civilního letectví.“

Sdílení informací: „Zatímco vlády mají hlavní odpovědnost za bezpečnost, my sdílíme prioritu v bezpečnosti cestujících, posádek a letadel. Výzvědná služba je klíčová. Je to jediná cesta, jak zastavit teroristy. A plně podporujeme dodatek o požadavku na sdílení informací k příloze 17 Chicagské úmluvy; je to krok správným směrem. Aerolinky nechtějí přístup ke státním tajemstvím. Ale pokud aerolinky chápou, jaké výstupy vlády chtějí, mohou pomoci s provozní zkušeností dodávat výsledky efektivně.“

Technika: „Sehrává klíčovou roli v zachování letecké bezpečnosti. Například užívání screeningu při užívání detekce stop exploziv (ETD) bylo zásadní pro zrušení amerického zákazu velkých tlakových nádob v kabinách. IATA zdůraznila další oblasti pro zlepšení vývoje a užívání techniky.“

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Baltská a mezinárodní námořní rada – BIMCO

WEBOVÁ STRÁNKA BIMBO S BRITSKOU CENOU ZA NEJLEPŠÍ INFORMACE

BIMCO je velmi hrdá, že vyhrála cenu Nejlepší informační zkušenost za svoji webovou stránku www.bimco.org v soutěži User Experience UK Awards v polovině listopadu v Londýně. Generální sekretář BIMCO Angus Frew tomu řekl: „Tato cena je uznáním tvrdé práce našeho týmu a stovek členů, kteří nám pomáhali v celém procesu rozvíjení nové webové stránky. Bez jejich neocenitelné podpory bychom nemohli vytvořit webovou stránku, která odráží to, co její uživatelé – naši členové – požadují.“ Rozhodnutí BIMCO vytvořit v roce 2016 zcela novou webovou stránku bylo založeno na členském přispívání. Členové informovali, že využívají stránku BIMCO zcela pravidelně.

Kategorie BIMCO byla zařazena do užšího výběru, protože byla „webovou stránkou neboli službou pro všechna odvětví, která poskytuje informace jasně, se snadným přístupem a funguje přitom na základě dobrých uživatelských zkušeností“. Předchozí stránka měla mnoho tisíc stran a nebyla rychlá tak, jak členové požadovali. Do procesu dvouletého nového vytváření byli naši členové aktivně zapojeni se svými uživatelskými zkušenostmi. Angus Frew dodává: „Stále ji potřebujeme zlepšovat v řadě směrů a budeme uživatele o zlepšeních informovat. Jsme opravdu hrdí na to, co se nám podařilo realizovat s uživatelskými zkušenostmi.“

Jiří Kladiva

spinner