DN č. 6 - Finanční služby, Fleet management, Právní a poradenské služby, vychází 15.3., uzávěrka již 22.2.! 

Vývoj trhu e-commerce si vyžádá enormní růst logistických prostor v Praze i Evropě

Vývoj trhu e-commerce si vyžádá enormní růst logistických prostor v Praze i Evropě

Podle nové zprávy o průzkumu trhu společnosti Cushman & Wakefield s názvem Urban Logistics si exponenciální růst sektoru e-commerce a následná potřeba zajištění posledního úseku doručení ve městech vyžádají v několika následujících letech obrovský nárůst městských logistických prostor.

Cushman & Wakefield ve spolupráci s P3 Logistic Parks vyvinul tzv. model městských prostor pro kvantifikaci požadavků na městské logistické prostory na největších evropských e-commerce trzích. Vychází ze současných i budoucích objemů internetových prodejů. Tento nový subsektor vznikl díky potřebě uspokojit rychlý nárůst v oblasti doručování zásilek. Podle modelu městských prostor se do roku 2021 objem zásilek v Evropě zvýší o dalších 69 %.

„Stále více Čechů nakupuje na internetu, proto je zcela nezbytné, aby velká města zvládala rostoucí počet zásilek. V budoucnu bude pro internetové maloobchodníky a společnosti zabývající se přepravou zásilek zcela zásadní využívání městských logistických prostor. Jen tak dokážou uspokojit rostoucí požadavky zákazníků na rychlost a spolehlivost dodávek,“ řekl Ferdinand Hlobil, partner a vedoucí pronájmů průmyslových ploch ve střední a východní Evropě ve společnosti Cushman & Wakefield, a dodal: „Internetové nakupování se v posledních letech rozmohlo také v oblasti potravin. Dříve šlo spíše o ojedinělou praxi velkých značek jako Tesco, dnes však stále více lidí tyto služby využívá. V tuzemsku se dá hovořit o silném konkurenčním prostředí hráčů, jakými jsou Rohlík či Košík. Podle společnosti GfK jsou prodeje potravin přes internet v Česku třetí nejvyšší v Evropě, lze tedy předpokládat, že pro tento segment bude otázka městské logistiky obzvláště významná.“

Městská logistika se stane nejvýrazněji rostoucím trhem

„Městská logistika má obrovský potenciál pro malé i velké firmy, pro lokální i mezinárodní hráče. Je to rovněž příležitost pro rozvoj městských lokalit a konkrétních míst, která dnes nemusí být zajímavá z pohledu nové rezidenční zástavby, a přesto potřebují investice na revitalizaci a rozvoj odpovídající rokům 2017/2018,“ uvedl Ferdinand Hlobil.

„Městská logistika se v nejbližších letech zákonitě stane nejvýrazněji rostoucím trhem, protože e-commerce se v celé Evropě neustále rozvíjí. Každý kilometr navíc se odráží v nákladech a rychlosti dodávek. O existenci poptávky není pochyb, ovšem získávání povolení nezbytných pro vybudování vhodných zařízení ve městech s sebou nese nemalé obtíže. P3 úzce spolupracuje se zákazníky i obcemi a vytváří řešení, která pomohou překlenout propast mezi současnou nabídkou a očekávanou poptávkou a naplnit tak požadavek rychlých, ekologicky šetrných dodávek i snížení dopravní přetíženosti ve městech,“ řekl David Szendzielarz, který se na zprávě podílel za celoevropského investora – developera skladových prostor – P3 Logistic Parks.

Největší trh e-commerce v Evropě je Londýn

S ohledem na počet obyvatel a kupní sílu je největším a nejvyspělejším trhem e-commerce v Evropě Londýn. Jeho aktuální potřeba městských logistických prostor je vyčíslena na 870 tisíc m2. Do roku 2021 se podle předpovědi zvýší o 42 % na 1,2 milionu m2.

Dalším klíčovým trhem e-commerce v Evropě je po Velké Británii Německo. Důvodem je zčásti vysoký počet velkých měst a zčásti to, že internetové nakupování v Německu ve srovnání se zbytkem kontinentu začalo fungovat podstatně dříve. Očekává se, že poptávka po prostorech vzroste na německých trzích o 77 %, ačkoli 370 tisíc m2, jež budou potřeba na největším, tedy berlínském trhu, je stále jen třetinou toho, co bude v roce 2021 vyžadovat Londýn.

Méně vyspělé trhy e-commerce kontinentální Evropy budou těžit z výrazného nárůstu internetových prodejů, který do roku 2021 zvýší i poptávku po prostorech. Tyto požadavky procentuálně nejvíce porostou ve Španělsku: o 102 % na 360 tisíc m2 v Madridu a na 167 tisíc m2 v Barceloně. Požadavky na městské logistické prostory ve Varšavě, relativně malém trhu, který v několika uplynulých letech překonal předpokládaný nárůst objemu e-commerce, do roku 2021 podle očekávání vzrostou z pouhých 43 tisíc na 82 tisíc m2, tedy o 90 %.

Ze zprávy rovněž vyplývá, že náklady na doručování zásilek ve městech jsou vysoké a tvoří až 50 % veškerých nákladů dodavatelského řetězce v Evropě. Jejich celkový objem dosahuje 70 miliard € a během příštích pěti let se očekává další sedmi- až desetiprocentní růst. V současné době jsou logistické budovy situovány na předměstích a kvůli vzájemně si konkurujícímu využití hodnotných pozemků a odporu měst vůči logistickému sektoru nemohou být přímo ve městech.

(mna)

Foto: P3

spinner