DN č. 7 - Mezinárodní kamionová doprava, Autobusová doprava, LUV, vychází 29.3., uzávěrka již 8.3.! 

Ústavní soud zavádění EET posunul, firmy teď mají dostatek času se na změny připravit

Ústavní soud zavádění EET posunul, firmy teď mají dostatek času se na změny připravit

Ústavní soud zavádění EET posunul, firmy teď mají dostatek času se na změny připravit

V polovině listopadu uspořádala v Praze redakce Dopravních novin ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky ČR další pravidelný seminář, tentokrát na téma III. vlna zavedení systému elektronické evidence tržeb (EET) a její dopad na logistickou praxi.

Dopravní a logistické firmy měly začít evidovat tržby od března tohoto roku. Ústavní soud však svým rozhodnutím v polovině prosince zrušil plánovaný náběh třetí a čtvrté etapy EET a s odloženou platností škrtl i několik dalších ustanovení zákona o evidenci tržeb týkajících se například bezhotovostních plateb a rodných čísel na účtenkách. Ačkoli třetí a čtvrtá vlna není podle nálezu Ústavního soudu sama o sobě protiústavní, může být zahájena až po důkladnějším zvážení dopadů a vymezení výjimek přímo v zákoně, nikoliv jen ve vládním nařízení. Jako celek sice zákon u Ústavního soudu obstál a dál platí, přesné datum, kdy by mohla být třetí a čtvrtá vlna EET a v jaké podobě zavedena, zatím jasné není.

Firmy zajišťující dopravní a logistické služby tak mají dostatek času se na evidenci připravit. Základní informace mohli nicméně zájemci získat už na loňském semináři, kde je Mgr. Kateřina Ptáková, vedoucí oddělení závislé činnosti a evidence tržeb na Generálním finančním ředitelství, seznámila s hlavními principy a povinnostmi vyplývajícími zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. „Elektronická evidence tržeb se týká každého poplatníka daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů právnických osob, který přijímá tzv. evidované tržby,“ uvedla Kateřina Ptáková. Evidovanou tržbou se přitom rozumí platba splňující formální znaky a taková, která zakládá rozhodný příjem, je tedy příjmem z podnikání. Výjimku tvoří příjem, který není předmětem daně, je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý, podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo podléhá dani ze samostatného základu daně. Formální náležitosti pro evidovanou tržbu přitom podle Kateřiny Ptákové splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna v hotovosti, bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, který je poplatníkem, jenž má tržbu evidovat. Dále je to platba uskutečněná šekem, směnkou, ale i ve formě dárkové karty, poukázky na zboží a služby (sem patří i stravenky) a také platba započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů uvedených výše.

Na výši obratu nezáleží

Kateřina Ptáková také podrobně představila tržby, které se evidují a které nikoli. Podle zákona o elektronické evidenci tržeb přitom nezáleží na výši obratu ani na tom, zda podnikatel je či není plátcem DPH. Evidují se i transakce mezi podnikateli navzájem, pokud jsou hrazeny v hotovosti, a také platby na faktury hrazené v hotovosti. Kromě toho se evidují i tržby ze sezonních činností. „Obecně nezáleží na tom, zda podnikatel svoji činnost vyvíjí jako hlavní nebo vedlejší,“ doplnila Kateřina Ptáková. Naopak se neevidují platby hrazené na účet například převodem z účtu na účet, inkasem, složenkou či vkladem hotovosti na účet podnikatele. Neevidují se ani ojedinělé příjmy a systémové výjimky, u kterých to stanovuje zákon o evidenci tržeb v paragrafu 12.

Ve svém vystoupení dále Mgr. Kateřina Ptáková, vedoucí oddělení závislé činnosti a evidence tržeb na Generálním finančním ředitelství, věnovala pozornost i tržbám, které jsou vyloučené z evidence – například tržby státu, územně správního celku, příspěvkové organizace, ale také tržby bank, pojišťoven, investičních společností či obchodníků s cennými papíry. Evidovanou tržbou nejsou ani tržby z poštovních služeb, z jízdného nebo související platby hrazené v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob, dále tržby na palubě letadel, z osobní železniční přepravy či z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu.

Pokladní zařízení, autentizační údaje i certifikát

Účastníci semináře získali také podrobné informace o tom, co všechno musí zajistit před zahájením evidence. Je to jednak vhodné pokladní zařízení, podnikatelé si také musí vyzvednout autentizační údaje, zaregistrovat provozovnu v aplikaci EET a vygenerovat certifikát. Nezbytnou podmínkou je také povinnost vyvěsit v provozovně informační oznámení o tom, že podnikatel je povinen evidovat tržby.

Další část semináře byla věnována praktickým otázkám – jak postupovat při výpadku spojení, jak nastavit pokladnu a co dělat v případě její poruchy. Hovořilo se o tom, co je to zjednodušený režim, jaký je rozsah zasílaných údajů či jaké údaje musí obsahovat účtenka. Kateřina Ptáková pak odpovídala na konkrétní dotazy účastníků semináře zaměřené na specifické problémy dopravních a logistických firem. Zájemci měli také možnost položit další konkrétní dotazy formou e-mailové komunikace prostřednictvím sekretariátu Svazu spedice a logistiky v následujících dnech po skončení semináře.

Pilotní seminář určitě neodpověděl na všechny specifické dotazy týkající se evidence tržeb v oblasti dopravy a logistiky. Proto letos budou pokračovat i další semináře zaměřené na elektronickou evidenci tržeb. Vše bude ale záležet na tom, jak se bude problematika okolo III. a IV. vlny evidence tržeb vyvíjet z hlediska legislativy.

Martina Vampulová

Foto: autorka

spinner