Advanced World Transport

NWRT se přejmenovala na Advanced World Transport

Skupina New World Resources Transportation B.V., poskytovatel služeb ve všech odvětvích dopravy a logistiky ve střední a východní Evropě, na začátku května změnila název na Advanced World Transport B.V. (skupina AWT). Současně se změnila jména i některých dceřiných firem skupiny.

Nejvýrazněji se změna názvu a nová značka skupiny projevila u akciové společnosti OKD, Doprava, která od 1. května nese jméno Advanced World Transport, a. s. (dále AWT). Společnost Čechofracht se změnila na AWT Čechofracht a podle stejného principu vznikly i názvy AWT Spedi-Trans, AWT BlueTrucks a AWT VADS.

Společnost OKD, Rekultivace nově vystupuje pod názvem AWT Rekultivace. Všechny společnosti zároveň začaly používat jednotné logo AWT.

„Skupina Advanced World Trans-port má za sebou sérii významných akvizic, které posilují její zásadní postavení na trhu. Naší ambicí je být vysoce konkurenceschopným hráčem na trhu dopravy a logistiky v Evropě, který přináší svým zákazníkům skutečnou přidanou hodnotu. Jednotná značka celé skupiny a také efektivnější vnitřní struktura je symbolickým završením jedné důležité etapy na této cestě,“ uvedl předseda představenstva skupiny Attila Boros.

Součástí skupiny se v uplynulých dvou letech staly společnosti ze skupiny Čechofracht a dopravní společnost Viamont Cargo, další akvizice skupina AWT uskutečnila v Maďarsku či Bělorusku. Roční obrat celé skupiny AWT tak vzrostl na více než dvojnásobek.

Ke změně názvu vedly i marketingové důvody. „Hledali jsme značku, pod kterou nás odborná veřejnost a naši zákazníci dokážou jasně identifikovat. Název Advanced World Transport ve volném překladu znamená ,vyspělá světová doprava‘ a jednoznačně vyjadřuje, jaké jsou naše schopnosti: nabízet vyspělé, komplexní logistické služby, které nemají hranice,“ upřesnil ředitel PR a komunikace skupiny AWT Petr Jonák.

Vedle lepší identifikace si společnost od nové značky slibuje i další posílení svého postavení na trhu.


Skupina AWT vznikla spojením několika tradičních podniků na trhu nákladní dopravy – společností OKD Doprava, Čechofracht, Spedi-Trans Praha, BlueTrucks, Viamont Cargo, VADS, OKD, Rekultivace a dalších. Skupina poskytuje komplexní logistické a dopravní služby, zajišťuje dopravu po celém světě bez ohledu na velikost či charakter nákladu. Přímé zastoupení má v devíti zemích Evropy a zaměstnává přibližně 3000 pracovníků. Roční tržby celé skupiny přesahují 12 miliard Kč.

(pat)

spinner