DN č. 11 - Mezinárodní kamionová doprava, Autobusová doprava, LUV, vychází 24.5., uzávěrka již 3.5.! 

Advanced World Transport

NWRT se přejmenovala na Advanced World Transport

Skupina New World Resources Transportation B.V., poskytovatel služeb ve všech odvětvích dopravy a logistiky ve střední a východní Evropě, na začátku května změnila název na Advanced World Transport B.V. (skupina AWT). Současně se změnila jména i některých dceřiných firem skupiny.

Nejvýrazněji se změna názvu a nová značka skupiny projevila u akciové společnosti OKD, Doprava, která od 1. května nese jméno Advanced World Transport, a. s. (dále AWT). Společnost Čechofracht se změnila na AWT Čechofracht a podle stejného principu vznikly i názvy AWT Spedi-Trans, AWT BlueTrucks a AWT VADS.

Společnost OKD, Rekultivace nově vystupuje pod názvem AWT Rekultivace. Všechny společnosti zároveň začaly používat jednotné logo AWT.

„Skupina Advanced World Trans-port má za sebou sérii významných akvizic, které posilují její zásadní postavení na trhu. Naší ambicí je být vysoce konkurenceschopným hráčem na trhu dopravy a logistiky v Evropě, který přináší svým zákazníkům skutečnou přidanou hodnotu. Jednotná značka celé skupiny a také efektivnější vnitřní struktura je symbolickým završením jedné důležité etapy na této cestě,“ uvedl předseda představenstva skupiny Attila Boros.

Součástí skupiny se v uplynulých dvou letech staly společnosti ze skupiny Čechofracht a dopravní společnost Viamont Cargo, další akvizice skupina AWT uskutečnila v Maďarsku či Bělorusku. Roční obrat celé skupiny AWT tak vzrostl na více než dvojnásobek.

Ke změně názvu vedly i marketingové důvody. „Hledali jsme značku, pod kterou nás odborná veřejnost a naši zákazníci dokážou jasně identifikovat. Název Advanced World Transport ve volném překladu znamená ,vyspělá světová doprava‘ a jednoznačně vyjadřuje, jaké jsou naše schopnosti: nabízet vyspělé, komplexní logistické služby, které nemají hranice,“ upřesnil ředitel PR a komunikace skupiny AWT Petr Jonák.

Vedle lepší identifikace si společnost od nové značky slibuje i další posílení svého postavení na trhu.


Skupina AWT vznikla spojením několika tradičních podniků na trhu nákladní dopravy – společností OKD Doprava, Čechofracht, Spedi-Trans Praha, BlueTrucks, Viamont Cargo, VADS, OKD, Rekultivace a dalších. Skupina poskytuje komplexní logistické a dopravní služby, zajišťuje dopravu po celém světě bez ohledu na velikost či charakter nákladu. Přímé zastoupení má v devíti zemích Evropy a zaměstnává přibližně 3000 pracovníků. Roční tržby celé skupiny přesahují 12 miliard Kč.

(pat)

spinner