DN č. 11 - Mezinárodní kamionová doprava, Autobusová doprava, LUV, vychází 24.5., uzávěrka již 3.5.! 

Logistika očima výrobce

NERKON využívá rozvětvené sítě logistických služeb

NERKON využívá rozvětvené sítě logistických služeb

Společnost NERKON je českým výrobcem mycích systémů používaných k mytí průmyslových obalů – přepravek, palet a dalších. NERKON vedle sériově vyráběných zařízení nabízí i individuální řešení podle prostorových možností a specifických požadavků uživatelů. Zajímalo nás, jakým způsobem NERKON zajišťuje přepravy svých výrobků.

Společnost NERKON využívá širokého spektra dodavatelů a skladování nakupovaných komponentů i materiálů řeší prostřednictvím vlastního skladu ve výrobním závodě a dalšími skladovými prostory. Nákup materiálu a komponentů potřebných pro výrobu mycích zařízení je velmi pestrý. Hotové výrobky NERKON, které nejsou ihned expedovány, skladuje ve výrobním závodě a v externím skladě, odkud putují k zákazníkům. Cesta však nemusí být vždy snadná a záleží na rozpracovanosti investice konečného zákazníka.

Přepravy vyžadují rychlá řešení

„Typické jsou u nás přepravy celovozového charakteru na 13,5metrovém návěsu,“ uvedl Ing. Jiří Burda z vedení společnosti. Za největší problémy, s nimiž se musí logistika společnosti potýkat, označil spontánnost a bezprostřednost doprav na nové projekty. „Ilustrace z praxe: Zákazník má stavbu před dokončením a mycí linka musí být dodána v součinnosti s ostatními technologiemi, na jejichž termín nemá NERKON žádný vliv. Zákazník se rozhoduje o dodacím termínu někdy i ze dne na den. Tyto urgentní případy řešíme tak, že se obrátíme na síť našich dopravců a spedic, se kterými standardně spolupracujeme,“ vysvětlil Ing. Jiří Burda. Podle jeho slov však společnost dokáže téměř vždy najít vhodné řešení. „Obecně se dá naše filozofie v oblasti dopravy definovat tak, že síť našich partnerů v oblasti přepravy je dostatečně flexibilní a rozmanitost sítě dopravců je nezbytná pro maximální spokojenost našich zákazníků,“ dodal Ing Jiří Burda.

Logistika s externími partnery

NERKON si sám zajišťuje pouze menší počet přeprav drobnějšího charakteru a přeprav v rámci regionů. Převážnou většinu přeprav však provádí prostřednictvím externích dopravců. Pro společnosti je to pragmatičtější, časově komfortnější a ekonomicky výhodnější řešení. Mezi hlavní požadavky na partnery v přepravách zboží Ing. Jiří Burda uvedl flexibilitu, vstřícnost, individualitu a samozřejmě i „atraktivní ceny přeprav a skladování“.

Pro spolupráci je nutná spolehlivost

Společnost klade důraz na spolupráci pouze se spolehlivými dodavateli. Pokud nějaký dodavatel zásadně nebo opakovaně zklame, na základě ztráty důvěry již další prostor pro součinnost se společností NERKON nedostane. Důslednost v jednání se vyplácí, NERKON je spokojen zejména s flexibilitou a potenciálem svých dopravních a logistických partnerů. Klíčovou výhodou je rozmanitost a velká síť partnerů. To společnosti zajišťuje kvalitní služby a atraktivní ceny.

Ani radikální změna se nevylučuje

Díky zdravým vztahům s dodavateli dopravních a logistických služeb NERKON změny ve svém logistickém řetězci neplánuje. „Impulzem pro radikální změnu by se ovšem mohla stát případná mimořádná nabídka, která by naše přepravní a logistické služby ještě zatraktivnila tak, abychom byli v oblasti logistiky a přeprav ještě efektivnější ke spokojenosti našich zákazníků,“ zdůraznil na závěr Ing. Jiří Burda.

Pavel Toman

spinner