DN č. 6 - Finanční služby, Fleet management, Právní a poradenské služby, vychází 15.3., uzávěrka již 22.2.! 

Koncept Road Team pomáhá vytěžovat vozový park malých a středních dopravců

Koncept Road Team pomáhá vytěžovat vozový park malých a středních dopravců

Za posledních šest let, od doby, kdy v Česku začala poskytovat své služby společnost CEE Logistics z Pardubic, se dopravní a logistický trh podle jejího generálního ředitele Josefa Nového každým rokem mění. Firma se během relativně krátké doby dokázala zařadit mezi stabilní hráče na trhu, stala se součástí skupiny CEE Logistics Group, jejímž cílem je provozovat pod jednou hlavičkou firmy s vlastní značkou, silnou pozicí v daném segmentu logistiky, a přesto v rámci skupiny dostatečně autonomní, a vyvinula mimo jiné i unikátní koncept Road Team.

„Změn na trhu je mnoho. V posledních letech jej však více a více ovlivňuje rostoucí nedostatek zaměstnanců, převážně zkušených profesionálních řidičů. To se neprojevuje pouze v České republice, ale již v celé Evropě. V důsledku toho se dopravní kapacity pro zákazníky snižují i v exponovaných měsících,“ řekl Josef Nový. Výraznou změnu vnímá také v rámci výběru přeprav na straně zákazníků. V současné době se podle něj velmi projevuje trend přechodu od levných, tzv. obývákových spedic k dopravcům, kteří disponují vlastní dopravní kapacitou, a vozy jsou tak lépe sledovatelné a řiditelné. „Na druhé straně dopravním společnostem s vlastním vozovým parkem nijak neulehčují práci snahy politických vůdců a jejich zákonů v rámci původních unijních zemí, kde vznikají tzv. ochranářské zákony a nařízení typu MiLoG či Loi Macron. A právě v důsledku těchto individuálních změn a nesouladu zákonů v rámci Evropy se velmi špatně plánuje budoucnost dopravních firem na následující rok, natož pro několik dalších let,“ vysvětlil generální ředitel CEE Logistics Josef Nový. Zmínil i nejviditelnější trend poslední doby, totiž neustávající tlak zákazníků na rychlost a časovou přesnost dodání. „Stále více se propojují jednotlivé systémy dopravců a zákazníků pro kvalitní on-line přenos informací na obou stranách a dopravní společnosti se ne ojediněle stávají sklady na kolech, které nesmějí chybovat,“ dodal.

V reakci na vývoj trhu vyvinula společnost CEE Logistics unikátní koncept Road Team, který má pomoci vytěžovat vozový park malých a středních dopravců, ale také umožnit pronájem vozidla CEE Logistics firmám, které chtějí začít s podnikáním nebo je rozšířit bez nutnosti investovat vysoké finanční prostředky do pořízení vlastní techniky. Projekt pomáhá bezpečnému rozvoji malých a středních dopravců, zákazníkovi dává jistotu kvality, kterou firma garantuje, a CEE Logistics pak možnost pružného růstu. „Zaměřili jsme se na vytěžování vozového parku malých a středních dopravců, kteří nejsou obchodně aktivní a finančně tak silní, aby mohli soustavně vyhledávat obchodní příležitosti a také disponovat vlastními vozidly. Poskytneme jim zázemí finančně silného, stabilního partnera s garancí stálé práce, řízením a trasováním jejich vozidel. V případě zájmu mohou také ke své práci využít našich tankovacích karet či servisního zázemí,“ uvedl provozní ředitel CEE Logistics Jan Novák.

Pronájem dává možnost získat nový typ vozidla

Vedle toho společnost nabízí možnost najmout si i její vlastní vozidlo. „Po určité době, zpravidla půl roce, pak jednáme s dopravcem o převodu pronajatého vozu do jeho vlastnictví. Dopravce tak má možnost si za relativně nízkou investici vyzkoušet kompletní spolupráci s naší firmou, osahat a prověřit si své budoucí vozidlo a někdy i rozšířit vozový park o typ vozidla, na který si dosud netroufl. Samozřejmě, že i v této formě spolupráce plně zajišťujeme vytížení, disponování či pohonné hmoty,“ vysvětlil Jan Novák.

Přeprava cenných zásilek pod dohledem

Dceřiná společnost LOG-IN CZ, která je také součástí CEE Logistics Group, se pak specializuje na bezpečnostní přepravy cenných zásilek a je zatím největším a nejvýznamnějším přírůstkem skupiny. V současné době disponuje flotilou 130 kamionů s certifikací TAPA TSR1, které přepravují hlavně tabákové produkty, elektroniku a farmaceutické výrobky pro zákazníky v rámci Evropské unie. Vozidla jsou pod dohledem firemního bezpečnostního střediska sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Společnost zároveň využívá služeb externího partnera v Německu, který zajišťuje případné intervence po celé Evropě. „Každá trasa je pečlivě naplánována s ohledem na minimalizaci bezpečnostních rizik. Před každou nakládkou probíhá testování všech systémů, abychom si ověřili jejich funkčnost a připravenost k přepravě. Nezane-dbatelným bezpečnostním prvkem je kromě výrazné červeno-žluté barevné kombinace vozidel i jejich označení, kdy je možné je identifikovat z výšky,“ zmínil hlavní způsoby předcházení bezpečnostním rizikům jednatel společnosti LOG-IN CZ František Turek.

Součástí skupiny je i CEE Logistics Deutschland, která se soustředí na německý trh. O důvodech vzniku i budoucím rozvoji firmy hovořil statutární ředitel CEE Logistics Group Marek Macháček (viz Jak to vidí).

(red)

spinner