DN č. 11 - Mezinárodní kamionová doprava, Autobusová doprava, LUV, vychází 24.5., uzávěrka již 3.5.! 

„Každý bude muset mýtné přenést na zákazníky“

Harald Prohaska (Gebrüder Weiss) pro DN

Rakouský spediční a logistický koncern Gebrüder Weiss GmbH působí na českém trhu již od roku 1991. Jeho dceřiná společnost Gebrüder Weiss, spol. s r.o., v České republice provozuje pět poboček a dvě obchodní zastoupení. Prokuristovi společnosti Haraldu Prohaskovi jsme položili několik otázek na téma aktuálního rozvoje společnosti. „Jste spokojeni se situací na dynamicky se vyvíjejícím logistickém trhu v České republice? Přijímají vaši zákazníci nutnost palivových příplatků v souvislosti s růstem cen pohonných hmot?“ „Na podzim loňského roku jsme zavedli určitá opatření, která se plně osvědčila. S letošním vývojem můžeme být i z tohoto důvodu velmi spokojeni. Zvýšení cen pohonných hmot nepostihlo jen náš sektor, ale týká se úplně každého, včetně domácností. Snažíme se proto s našimi zákazníky o vzniklé situaci hovořit. Za uplynulý rok se palivový příplatek zvýšil přibližně o dvacet procent. Je jasné, že takovou zátěž nemohou přepravci nést sami. Provedené propočty nám pomohly zákazníky přesvědčit, aby se na zvýšených nákladech určitým způsobem podíleli. Příplatek uvádíme na fakturách vždy zvlášť a každý měsíc dochází k úpravě jeho výše. V případě poklesu cen pohonných hmot jej samozřejmě opět snížíme.“ „Od ledna příštího roku zavede Česká republika výběr mýtného na dálnicích a později také na rychlostních komunikacích. Očekáváte, že to bude mít významný dopad na situaci ve spedičním oboru?“ „Vše ukáže teprve čas. Protože mýtné představuje specifickou daò vyžadovanou státem, budou speditéři, výrobci a obchodníci stejně jako v případě daně z přidané hodnoty pro stát pouze plátci daně, nikoli poplatníky. Každý člen řetězce bude muset mýtné přenést na své zákazníky. Zkušenosti z Rakouska a Německa ukazují, že přepravci, kteří náklady z mýtného nesli sami, se dostali do těžkých finančních potíží. Trh se po jejich odchodu zmenšil. Důsledkem pak je obtížnější zajištění dostatečných kapacit pro zvládnutí potřeb zásobování trhu.“ „Připravujete v letošním a následujícím roce zavedení nových služeb?“ „V příštím roce se hodláme sou-středit na vybudování distribuční sítě s plnou implementací technologie čárového kódu. Zcela konkrétně v druhém čtvrtletí příštího roku zavedeme u všech přepravovaných zásilek průběžné skenování čárových kódů počínaje vyzvednutím balíku u odesílatele a konče doručením odběrateli. Průběžné skenování umožní získat dokonalý přehled o pohybu zásilky až do okamžiku doručení.“ „V červnu uvedl Gebrüder Weiss do provozu nový terminál v rakouském Maria Lanzendorfu. Projeví se to nějak na činnosti podniku v České republice?“ „Nové zařízení v Maria Lanzendorfu představuje s 50 miliony € největší jednotlivou investici v celé dosavadní historii koncernu Gebrüder Weiss. Na působení společnosti na českém trhu však terminál nic nemění.“

Pavel Toman

spinner