DN č. 6 - Finanční služby, Fleet management, Právní a poradenské služby, vychází 15.3., uzávěrka již 22.2.! 

Doprava se neobejde bez zahraničních pracovníků

Doprava se neobejde bez zahraničních pracovníků

V rámci realizace opatření č. 5 Akčního plánu pro nákladní dopravu a logistiku německé spolkové vlády provedl Spolkový úřad pro nákladní dopravu BAG ve spolupráci se spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury průzkum situace na pracovním trhu, a to včetně školení a vzdělávání pracovníků a pracovních podmínek řidičů v silniční nákladní dopravě, strojvedoucích a posádek říčních plavidel.

Počty profesionálních řidičů kamionů a strojvedoucích v loňském roce znovu stouply. Naopak početní stav personálu říčních plavidel mírně klesl. Rok 2016 byl rovněž ve znamení nedostatku nových kvalifikovaných sil. V říjnu 2016 poprvé pracovní trh zaznamenal větší počet volných míst ve srovnání s množstvím nezaměstnaných. Zahraniční pracovníci proto hrají opět významnější roli při vykrývání stavu profesionálních řidičů a personálu říčních plavidel. Noví pracovníci pocházejí většinou z členských zemí Evropské unie, ponejvíce z východní Evropy. Zaměstnávání uprchlíků, kteří proudí do Německa, lze sotva předpokládat.

Podle dotazování BAG jsou profesionální řidiči v Německu se svými pracovními podmínkami převážně spokojeni. Větší váhu pracovníci přikládají i faktorům, jako je chování nadřízených, atmosféra ve firmě a možnost bezproblémového propojení práce a rodinného života. Téměř polovině účastníků průzkumu z řad profesionálních řidičů aktuální povolání zcela vyhovuje. Mzdy se ve všech sledovaných sektorech dopravy vyvíjejí pozitivně.

Celá zpráva a další podrobnosti (mimo jiné analýza zdravotního stavu pracovníků) jsou k dispozici na webu www.bag.bund.de.

(red)

spinner