Tři čtvrtiny Čechů využívajících leteckou dopravu by chtěly do zahraničí do dvou měsíců

Tři čtvrtiny Čechů využívajících leteckou dopravu by chtěly do zahraničí do dvou měsíců

5.7. - Kdyby to bylo možné, do své oblíbené destinace v zahraničí by nejpozději do dvou měsíců chtělo vycestovat 78 % Čechů, kteří za poslední dva roky alespoň jednou cestovali letadlem. Uvádí to průzkum, který pro Letiště Praha provedla agentura Median. Průzkum byl začátkem června realizován na reprezentativním vzorku 1549 respondentů starších osmnácti let, kteří za posledních 24 měsíců minimálně jednou cestovali do zahraničí letecky. Z výzkumu také vyplynulo, že 71 % dotazovaných bude k cestám do zahraničí využívat leteckou dopravu stejně často nebo dokonce více než v době před současnou krizí způsobenou šířením onemocnění COVID-19.


„Letiště Praha se v posledních týdnech intenzivně zaměřuje na obnovení bezpečného leteckého provozu a návrat pravidelných leteckých spojení. Za tím účelem bedlivě sledujeme trendy a vývoj na trhu, například prostřednictvím průzkumu, který jsme si nechali zpracovat agenturou Median mezi českou „létající“ populací. Průzkum má především zmapovat ochotu Čechů cestovat do zahraničí a jeho první výsledky vnímáme s ohledem na stávající situaci jako překvapivě pozitivní,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. „Průzkum budeme v měsíčních intervalech ještě dvakrát opakovat, abychom zachytili jakékoliv změny trendů v čase,“ doplňuje Václav Řehoř.

Z výsledku průzkumu mimo jiné vyplývá, že kdyby to bylo možné, 34 % respondentů by do své oblíbené zahraniční destinace bylo ochotno vycestovat okamžitě, zatímco 44 % dotazovaných by 1–2 měsíce počkalo a vycestovalo by tedy během července a srpna. Pouhých 22 % dotazovaných by o tak brzkém vycestování neuvažovalo.

Podle průzkumu také většina dotazovaných, kteří patří k české „létající“ populaci, počítá v následujících 12 měsících s dovolenou v zahraničí. Celých 33 % respondentů plánuje jednu zahraniční dovolenou, 34 % dotazovaných plánuje v následujících 12 měsících dvě cesty do zahraničí, 11 % dokonce tři cesty do zahraničí a 7 % by chtělo vycestovat čtyřikrát a vícekrát. Pouhých 15 % dotazovaných v následujících 12 měsících neplánuje žádnou zahraniční cestu.

Pokud jde o druh dopravy, 65 % dotazovaných se chystá využívat leteckou dopravu ve stejné míře jako doposud, 6 % dotazovaných dokonce plánuje využívat leteckou dopravu více než v době před jejím útlumem. Zbytek dotazovaných bude leteckou dopravu využívat méně než doposud.

(tl)

Foto: Letiště Praha, LAN, archiv
spinner