​IATA: Letecká doprava je pro evropsku konkurenceschopnost zásadní

​IATA: Letecká doprava je pro evropsku konkurenceschopnost zásadní

Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) zveřejnilo výsledky průzkumu mezi 500 evropskými podnikateli. Tito vedoucí představitelé podniků, kteří využívají leteckou dopravu k přeshraničnímu podnikání, potvrdili, že letecká doprava je pro jejich obchodní úspěch rozhodující.

Z oslovených se 89 procent domnívá, že blízkost letiště s globálním spojením jim poskytuje konkurenční výhodu. 84 procent si nedokáže představit podnikání bez přístupu k sítím letecké dopravy a 82% respondentů se domnívá, že jejich podnikání by nemohlo přežít bez napojení na globální dodavatelské řetězce prostřednictvím letecké dopravy. Přibližně 61 procent dotázaných vedoucích pracovníků podniků spoléhá na leteckou dopravu v rámci globálního spojení – buď výhradně (35 procent), nebo v kombinaci s cestováním v rámci Evropy (26 procent). Zbytek (39 procent) využívá především vnitroevropské sítě. Odrazem toho je, že 55 procent respondentů uvedlo, že jejich kanceláře jsou cíleně umístěny do jedné hodiny od hlavního uzlového letiště.
„Poselství těchto vedoucích představitelů firem je jasné a jednoznačné. Letecká doprava má pro jejich obchodní úspěch zásadní význam. V době, kdy evropské vlády plánují cestu vpřed uprostřed současných ekonomických a geopolitických výzev, budou podniky spoléhat na politiky, které podporují efektivní spojení jak v rámci kontinentu, tak s globálními obchodními partnery Evropy,“ řekl Willie Walsh, generální ředitel IATA.

(lan)

Foto: LAN

spinner