Auditoři: předpisy EU pomáhají uspořádání letového provozu, financování EU ale bylo zbytečné

Auditoři: předpisy EU pomáhají uspořádání letového provozu, financování EU ale bylo zbytečné

2.7. - Podle nové zprávy Evropského účetního dvora napomáhají předpisy EU modernizaci uspořádání letového provozu. Ovšem financování projektů z EU bylo z velké části zbytečné a v jeho řízení byly nedostatky, informovali minulý týden v tiskové zprávě auditoři.

V roce 2005 zahájila Evropská unie program s názvem SESAR, jehož cílem je sjednotit a modernizovat systémy a postupy uspořádání letového provozu (ATM) v Evropě. Tyto systémy se tradičně vyvíjejí na národní úrovni. EU na projekt SESAR vyčlenila na období 2005 až 2020 celkovou částku 3,8 miliardy EUR, z níž byl o na podporu těchto systémů a postupů určeno 2,5 miliardy EUR. Auditoři posuzovali, jak Evropská komise řídila zavádění systému SESAR a jak napomáhala plnit cíle politiky jednotného evropské nebe. Zkoumali také, zda intervence EU byla koncipována tak, aby řešila současné a budoucí potřeby, a zda byla pro uspořádání letového provozu v Evropě přínosná.

„Při průměru 30 000 letů za den vyžadoval letový provoz v Evropě spolehlivý, jednotný a moderní systém svého uspořádání,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu George Pufan. „Avšak přínosy finančních prostředků vynaložených na zavedení programu SESAR nejsou zdaleka zřetelné,“ dodal. Auditoři potvrzují, že předpisy a koordinace na úrovni EU přispěly k modernizaci ATM. Koncepce společných projektů, která je součástí programu SESAR, podporuje koordinované kroky a zmírňuje jev nazývaný „výhoda toho, kdo si počká“, při němž účastníci spíše odkládají své investice, neboť vědí, že výhody z nich budou moci využít teprve poté, co budou novou technologií vybaveni všichni účastníci. Při prvním uplatnění této koncepce – v pilotním společném projektu – však chyběly odpovídající předpisy pro jeho prosazování a projekt obsahoval funkce, které nesplňovaly potřebná kritéria výběru.

Prostředky EU na financování modernizace ATM byly z velké části zbytečné, neboť většina projektů by byla financována i bez podpory EU. Účinnost financování EU snižovaly další nedostatky při realizaci projektů. Značný objem finančních zdrojů byl poskytnut, aniž byly dostatečně stanoveny priority a posouzena účinnost. Auditoři dále upozornili na skutečnost, že nebyl dostatečně zmírněn možný střet zájmů plynoucí ze současného mechanismu financování, v němž se někteří příjemci podílejí na prověřování vlastních žádostí. Auditoři také varovali, že některé projekty nejspíše nesplní lhůty stanovené v předpisech, čímž se zvyšuje riziko zpoždění. Zjistili také, že ve skutečném provozním prostředí se nedostatečně měří výsledky. Na závěr zprávy auditoři předložili několik doporučení, jak dosáhnout lepších výsledků. Od Evropské komise zejména žádají, aby zlepšila zaměření společných projektů a posílila jejich účinnost, přezkoumala finanční podporu EU určenou na modernizaci ATM, přezkoumala a formalizovala vypracování a předkládání žádostí o financování a zajistila řádné monitorování výkonnostních přínosů plynoucích z modernizace ATM.

(mna)

spinner