Zpráva o kombinované dopravě vyznívá slibně

Zpráva o kombinované dopravě vyznívá slibně
Trh kombinované dopravy vzroste v období mezi lety 2009 a 2029 o téměř 150 procent. Tento velmi pozitivní pohled je součástí nové zprávy o kombinované dopravě, kterou na konci října společně předložily Mezinárodní unie železnic (UIC) a Mezinárodní unie pro kombinovanou dopravu železnice/silnice (UIRR).

Ve své zprávě obě organizace vyjádřily přesvědčení, že kombinovaná doprava obstojí v obtížném období a bude hnacím motorem k dosažení cílů 30procentního podílu železniční dopravy do roku 2030.

„Toto je jediný způsob, jak dosáhnout modálního přechodu k udržitelnému řešení dopravy, jehož je železnice klíčovou součástí,“ uvedla Sandra Géhénotová, ředitelka pro nákladní dopravu UIC.

Aby byl tento cíl realizován, je podle Sandry Géhénotové potřeba, aby správně fungovaly tři hlavní pilíře: zaprvé, formování politiky zaručující rovné podmínky. Zadruhé, silná spolupráce s manažery infrastruktury za účelem zajištění správné úrovně a kvality infrastruktury. A konečně, železniční podniky také musí vyvíjet multimodální řešení.

Aktualizované statistiky

Nejnovější zpráva o kombinované dopravě z roku 2020 poskytla aktualizované údaje o trhu a analýzy za poslední dva roky, které už zahrnují pandemii, a odhady týkající se cílů pro roky 2030 a 2050.

„Podle údajů Eurostatu se intermodální železniční doprava v Evropě nadále vyvíjí pozitivněji než železniční nákladní doprava obecně,“ uvedl Mathias Lahrmann, výkonný ředitel BSL Transportation Consultants. Další zajímavý bod zprávy se týká podílů železniční a silniční nákladní dopravy v letech 2009 až 2018. Zdá se, že podíl železniční nákladní dopravy a zejména kombinované dopravy významně vzrostl.

50% nárůst

Přesněji řečeno, objemy kombinované dopravy během tohoto období vzrostly o více než 50 procent, přičemž klíčovým faktorem byl přeshraniční provoz, který mezi lety 2017 a 2019 vzrostl o 20 procent. Mathias Lahrmann zmínil výhody, které kombinovaná doprava přináší ve srovnání na singlemode transport. Mezi ně patří mimo jiné: snazší plánování díky pevně stanoveným dobám jízdy, snížení přetížení silnic, snížení emisí, lepší bezpečnost silničního provozu, snížení dopadu klimatických změn a nakonec i rovnoměrné rozdělení dopravy.

„K modálnímu posunu vede mentální posun“

„Rok 2021 vyhlášený EU jako Rok železnice musí také zahrnovat mentální posun, který povede k modálnímu posunu. Potřebujeme více železniční nákladní dopravy a kombinovaná doprava je nedílnou součástí toho, aby se železnice stala páteří budoucí mobility,“ uvedl k tomu Eric Lambert, předseda skupiny kombinované dopravy při UIC. (tl)

spinner