Práce na přípravě nové směrnice o kombinované dopravě pokročily

Práce na přípravě nové směrnice o kombinované dopravě pokročily

Ministři dopravy členských zemí EU schválili zprávu o postupu přípravy nové směrnice o kombinované dopravě, na které se intenzivně pracovalo během půlročního předsednictví Bulharska.

Pracovní skupina pro intermodální dopravu Rady ministrů dopravy se k problematice sešla více než desetkrát. Paralelní úprava silniční legislativy obsažená v tzv. Prvním balíčku mobility měla samozřejmě vliv na proces přípravy směrnice o kombinované dopravě. Cílem bylo udržet kompromisní řešení, k němuž se podařilo dojít letos v červnu.

Důležitými prvky jsou:

Rozsah: zahrnutí vnitrozemské kombinované dopravy do systému;

Vzdálenosti: řešení povolených maximálních vzdáleností silniční části intermodální přepravy;

Zrovnoprávnění: dosažení právní ekvivalence mezinárodní silniční a kombinované dopravy (řada členských zemí nyní deklarované zrovnoprávnění problematizuje);

Zákaz tranzitu: některé členské země navrhují nové pravidlo, které by jim umožnilo stažení státní podpory u těch případů, kdy je na území daného státu realizována pouze silniční část intermodální přepravy.

Mezinárodní unie kombinované silniční/železniční dopravy UIRR sleduje činnost Pracovní skupiny pro intermodální dopravu s velkým zájmem. „UIRR velmi oceňuje úsilí, které bulharské předsednictví přípravě směrnice o intermodální dopravě věnovalo. Evropský sektor kombinované dopravy stejně energický přístup očekává od rakouského předsednictví ve druhém pololetí 2018, zejména s ohledem na pozitivní dlouhodobý přístup Rakouska k otázkám trvale udržitelné mobility, intermodality a nákladní železniční dopravy,“ řekl prezident UIRR Ralf-Charley Schultze.

IRU pokrok velice vítá

Mezinárodní unie silniční dopravy IRU uvítala snahu výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) při úpravách návrhu pravidel pro evropskou kombinovanou dopravu. Původní směrnice o kombinované dopravě má svůj původ v roce 1992 a nyní zdaleka neodpovídá změněným podmínkám.

Členové výboru do návrhu Evropské komise vnesli řadu pozitivních změn, mimo jiné navrhují zavedení nových pobídek pro silniční dopravu, pokud je zahrnutado systému kombinované dopravy. „Moderní kombinovaná doprava nutně potřebuje nový regulační rámec pro 21. století. Výbor TRAN udělal obrovský kus práce a legislativu posunul výrazně dále s ohledem na všechny druhy dopravy. Kombinovaná doprava nemá být nástroj používaný proti silniční dopravě. IRU oceňuje postoj poslanců Evropského parlamentu a podporuje jejich modernizační záměry,“ řekl zástupce IRU při EU Marc Billiet.

Spolupráce mezi různými druhy dopravy musí být koncipována tak, aby zefektivnila využití multimodální evropské sítě v celé její komplexnosti. Silniční doprava nemá být chápána jako protivník ostatních druhů dopravy, nýbrž jako jejich vhodné doplnění, tvrdí zástupci IRU. Mezinárodní unie silniční dopravy doufá, že stejný postoj jako dopravní výbor EP zaujme také Rada ministrů dopravy i Evropská rada při dalších jednáních s Evropským parlamentem a Evropskou komisí, takže nová pravidla budou zavedena bez zbytečného odkladu.

(mm)

www.uirr.com

www.iru.org

Foto: TJ

spinner