​Moderní terminál v Paskově slaví 10. výročí svého vzniku

​Moderní terminál v Paskově slaví 10. výročí svého vzniku

31.10. - Nezávislý terminál kombinované dopravy v Paskově, který provozuje mezinárodní dopravní skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, dnes patří k několika málo otevřeným překladištím v zemi. Díky své strategické poloze plní funkci veřejného logistického centra a je jeden z nejrychleji rostoucích v České republice. Provoz na paskovském terminálu, který vyrostl na bývalém brownfieldu, byl zahájen v roce 2007.

V původním nevyužitém průmyslovém areálu dolu Paskov se po odstranění nepoužívaných a rozpadlých staveb začínalo s několika stovkami manipulací ročně a v roce 2007 zahajoval terminál svůj provoz se dvěma pracovníky.

Rozsáhlou modernizací prošlo logistické centrum v letech 2011 a 2012, kdy byla mimo zpevnění a odvodnění části plochy také prodloužena původní kolej včetně rekonstrukce zhlaví vložením čtyř nových výhybek a zapojení zabezpečovacího zařízení. Byl vybudován železniční přejezd a položeny byly i dvě zcela nové koleje. Skladovací kapacita terminálu se zvýšila na 2 400 kontejnerů a manipulační plocha terminálu má v současné době rozlohu 31 tisíc metrů čtverečních.

„Jedná se o významný intermodální terminál v České republice. Je to důležité překladiště pro automobilový průmysl v České republice, na Slovensku a v jižním Polsku. Má strategickou polohu ve střední Evropě, je moderně a profesionálně zařízen, má velkou důvěru zákazníků, a mimo jiné proto je důležitým prvkem v plánovaném rozvoji skupiny PKP CARGO. Již dnes zajišťuje dopravu do holandských a německých přístavů, slovinského Kopru, italského Terstu nebo z Turecka a v budoucnu i z přístavů Trojměstí. Jeho kapacita je v současnosti plně vytížena, a proto je nutné jej rozšířit,“ říká Arkadiusz Olewnik, generální ředitel skupiny AWT.

Realizace investice, která zdvojnásobí jeho kapacitu a která je ze zhruba 66 procent spolufinancována z prostředků EU, byla již zahájena. AWT usiluje společně s PKP CARGO o napojení terminálu na zajištění služeb pro Novou hedvábnou stezku a jeho větší spojení na polské přístavy. Terminál se má v konečném důsledku stát hlavním centrem jižní části trojúhelníků Balt-Jadran-Severní moře.

Terminál Ostrava-Paskov je strategicky umístěn ve středu velkých průmyslových zón Moravskoslezského kraje, leží v blízkosti dálnice, slovenské a polské hranice a je napojen i na celostátní železniční síť. Průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové, Nošovicích, Mošnově, Českém Těšíně a Třinci nejsou vzdáleny více než 50 kilometrů. V současnosti se ročně na terminálu zmanipuluje více něž 100 tis. kontejnerů a návěsů a spolu s navazujícími službami poskytuje překladiště v ostravském regionu práci více než stovce zaměstnanců.

V současné době probíhá další etapa modernizace překladiště, kdy na původních brownfieldech budou zbourány další průmyslové budovy bývalého dolu Paskov a dojde k postupnému rozšiřování skladovací kapacity na 4 800 TEU a manipulační plochy na 71 tisíc metrů čtverečních a tím i ke zvýšení zaměstnanosti v regionu.

„Vždy jsme věřili v budoucnost kombinované dopravy. V oblasti intermodálních přeprav jsme byli před lety v České republice průkopníky a rozvoj terminálu v Paskově za posledních deset let je toho jasným důkazem. Vzhledem ke stále vzrůstajícímu zájmu o kombinovanou dopravu je pro AWT prioritou rozšiřování služeb pro naše zákazníky, zvýšení kapacity a přímé napojení terminálu na další evropské přístavy a získání přístupu na překladiště v Polsku, Belgii, Holandsku či Rumunsku,“ dodává Viktor Bystrian, obchodní ředitel skupiny AWT.

(tj)

spinner