Ministerstvo vyhlásilo další výzvu na podporu překladišť

Ministerstvo vyhlásilo další výzvu na podporu překladišť

Ministerstvo dopravy jakožto řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo na konci srpna další výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy. V rámci třetí výzvy u tohoto programu bude k dispozici 800 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až do výše 49 procent způsobilých výdajů projektu.

Potenciálními příjemci podpory mohou být vlastníci či provozovatelé překladišť kombinované dopravy. Žádost o podporu je žadatelům zpřístupněna v rámci informačního systému ISKP14+ a žádosti mohou předkládat až do 23. listopadu letošního roku.

Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou překladiště kombinované dopravy s veřejným přístupem – tedy modernizace stávajících a výstavba nových (trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice) či pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy.

Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena v dokumentu výzvy a v související dokumentaci na webu.

Ing. Ivan Novák, CSc., oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy, odbor drážní a vodní dopravy, Ministerstvo dopravy

http://web.opd.cz/vyzva-66

Foto: TJ

spinner