​Ing. Peter Kiss (METRANS) pro DN: I v současné složité situaci jsou naše linky plně vytížené

​Ing. Peter Kiss (METRANS) pro DN: I v současné složité situaci jsou naše linky plně vytížené

Nové pravidelné spojení mezi Slovenskem a Čínou, využití opce na nákup dalších lokomotiv, investice do terminálu u Berlína. To jsou jen některá důležitá rozhodnutí, jež má za sebou v posledním roce vedení společnosti METRANS. V roce, kdy život i obchodní vztahy výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. Jak se s náročnou situací firma vyrovnávala i zda rozhodnutí o důležitých investicích bylo správné, prozradil v rozhovoru pro Dopravní noviny výkonný ředitel skupiny METRANS Ing. Peter Kiss.

Loni v září jste zavedli pravidelné spojení mezi Dunajskou Stredou a čínským městem Si-an. S jakým ohlasem se linka setkala u vašich zákazníků?

Toto nové spojení navázalo na úspěch linky Si-an-Česká Třebová, která v sezoně jezdila i třikrát týdně a část kontejnerů byla v rámci sítě METRANS následně odesílána jak do Dunajské Stredy, tak do Budapešti. Po dohodě s naším partnerem, společností TE Bahnoperator / Beijing Trans Eurasia Logistics, jsme se rozhodli jednu z těchto tří linek přesměrovat do Dunajské Stredy, abychom rychleji obsloužili zákazníky v tomto regionu. Díky poloze terminálu nedaleko hranic s Rakouskem i Maďarskem, ale i rychlým vlakovým spojením do Budapešti a Kremže se linka ujala vlastně okamžitě. Velký zájem zákazníků i vysoké vytížení vlaků nás utvrzuje, že to bylo správné rozhodnutí, jehož výsledkem je komerčně úspěšný produkt.

Trasa, která je součástí Nové hedvábné stezky, vede přes Ukrajinu. Proč jste zvolili právě toto směrování?

Trasa přes Ukrajinu a terminál kombinované dopravy Dobrá na Slovensku byla vybrána po návštěvě delegace společností METRANS, ŽSSK Cargo a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky v Si-anu na konci roku 2019 jako varianta k přeplněnému přechodu Małaszewicze/Brest. Slovensko aktivně podporuje tranzit a spolupráci na hedvábné stezce, snaží se vytvořit konkurenční trasu přes svoje území.

Tato nová linka je tedy hmatatelným důkazem, že existuje k trasování přes Małaszewicze. Ukrajina jako tranzitní země se nám osvědčila především na linkách z Číny do Evropy. Exportní směr do Číny ještě částečně naráží na složitou administrativu související s embargem na některé zboží z EU přes Ruskou federaci v případě ukrajinského tranzitu.

Jak jsou vytížené další linky, které provozujete? Ovlivnila přepravy pandemie koronaviru? V jakém smyslu?

I v současné složité situaci jsou naše linky plně vytížené. Dlouhodobý cíl celé skupiny METRANS je dosažení maximální flexibility celého přepravního systému, a právě za složitých podmínek se ukazují výhody našeho přístupu. Neustálá optimalizace počtu a směrování vlaků v souladu s aktuálními požadavky trhu, kontakt se zákazníky a přizpůsobení se jejich potřebám – to je cesta pro oboustranně výhodnou spolupráci.

Znalost potřeb zákazníků je pro nás klíčová, a i proto jsou naše reakce na požadované změny na posílení směrů či relací řešeny v co nejkratší možné době, abychom plně uspokojili potřeby našich klientů.

Dopad epidemie se pochopitelně nevyhnul ani nám. U některých našich servisů jsme zaznamenali poměrně velké výkyvy ve vytěžování jednotlivých směrů.

Začátek pandemie znamenal znatelný pokles přeprav z a do námořních přístavů, naopak poměrně překvapivě na některých směrech došlo v daném období i k silným nárůstům, což přisuzujeme zvýšené potřebě alternativních způsobů přepravy za silniční, kde docházelo k omezením.

Udržení dostatečně kvalitní a flexibilní služby pro naše zákazníky bylo a je po celé pandemické období naší nejvyšší prioritou. Museli jsme se adaptovat na nové podmínky, byli jsme nuceni naučit se pracovat novými způsoby, abychom preventivně chránili zdraví našich zaměstnanců a současně zabezpečili veškerý provoz.

Ve velice krátkém čase jsme se naučili pracovat vzdáleně, a to bez zásadních negativních dopadů na kvalitu servisu pro naše zákazníky. Home office je dnes již běžný standard, ale zajištění provozu vyžaduje také stovky pracovníků různých profesí, kteří musí být fyzicky přítomni na pracovišti.

O to více si ceníme, že se nám společně podařilo vyrovnat se s novou situací, naučit se novým metodám práce. To vše v souhrnu prokázalo pružnost naší firmy a schopnost všech našich zaměstnanců táhnout za jeden provaz i v těžkých časech.

Od února jste restrukturalizovali zákaznický servis pro Německo. Došlo k tomu poté, co jste investovali do modernizace německého terminálu poblíž Berlína Königs Wusterhausen. Můžete tyto investice a změny přiblížit?

V Německu se nám na obou nových směrech daří navyšovat množství přepravených kontejnerů a počet vlaků roste. S dalším rozvojem našich německých aktivit souvisí i naše investice do terminálu Berlín-Königs Wusterhausen. V současné době probíhá první fáze, rozšíření severní část přístavu. Tato investice zahrnuje zpevnění a vybudování nové plochy, která nám přinese navýšení skladovací kapacity depa o 1 000 TEU. Po dokončení bude možné využívat celou severní část přístavu s plánovanou kapacitou 3 600 TEU. Následovat bude druhá fáze – jižní část přístavu. Zde se již jedná o komplexní terminálové řešení podle obvyklých standardů METRANS. Půjde o vybudování kolejiště a dalších skladovacích ploch o velikosti 33 000 m2 a plánujeme také instalaci dvou portálových jeřábů, které budou obsluhovat plochu pro 2 500 TEU.

Změnou v zákaznickém servisu je doplnění našeho týmu pro Německo o kolegu Ondřeje Maňáka v roli Head of CS Germany, který bude spolu s Lucií Novotnou (Lipsko, Berlín), Martinem Novákem (Mnichov, Norimberk a Gernsheim) a Tomášem Platilem (obchod) tvořit tým, který započal před několika lety budovat naši pozici na trhu v Německu a bude tak mít před sebou úlohu tento trh i nadále rozvíjet a hledat nové příležitosti.

Mimo rozvoj sítě a překladišť jsou pro vás důležité i investice do vozového parku. Loni v březnu jste završili dodávku deseti lokomotiv Vectron, na dalších dvacet máte podepsanou opci. Využijete ji? Případně můžete představit vaše další plány týkající se flotily?

První z opcí jsme již využili a dalších deset lokomotiv se již pro nás v Mnichově vyrábí. Dodávané budou od října letošního roku. Tímto naše flotila interoperabilních lokomotiv dosáhne čísla 67 a dalších 18 si pronajímáme. Jednáme také o dovybavení lokomotiv mobilní částí zabezpečovacího systému ETCS tak, aby všechny naše lokomotivy byly včas připraveny na rok 2025, tedy provoz pouze s ETCS na hlavních koridorech v České republice. Nově dodávané lokomotivy Vectron jsou již samozřejmě vybaveny zabezpečovacím systémem ETCS. Naše železniční společnost METRANS Rail je jedním z prvních dopravců aktivně se podílejícím na zkušebním provozu ETCS na síti Správy železnic. V Holandsku a Rakousku již pod ETCS jezdíme v běžném provozu.

Ohledně vozidlového parku bych ráda zmínila i kompozitní brzdy, kterými jsou teď vybaveny 3 000 vašich kontejnerových vagonů. Jak moc přispějí tyto brzdy ke snížení hluku během brzdění a jízdy?

Kompozitní brzdový třmen vyhlazuje jízdní plochy kol a tím dochází ke klidnější jízdě kol po kolejnici. Tedy k nižšímu hluku při jízdě vlaku. Na hluk při brzdění to nemá vliv. Takže během jízdy vlaku, který je celý sestaven jen z vozů s kompozitními brzdovými třmeny je rozdíl jednoznačně slyšet a lidé nacházející se nedaleko železničních tratí jej vnímají.

Na závěr se ještě vraťme do loňského roku. Jak byste jej celkově zhodnotil? Nejen z hlediska společnosti METRANS, ale i celého odvětví kombinované dopravy. A jaký předpokládáte vývoj letos?

Hodnotit rok 2020 je zvláštní. Nejen z obchodního, ale hlavně z lidského hlediska. Myslím, že jsme si všichni sáhli na své dno, protože pandemie nás zastihla nepřipravené a během pár dní či týdnů nás přinutila naše životy zcela změnit. Ať už zavedením home office, odstupů, nošením roušek. Z obchodního hlediska to byl tak trochu náraz na stěnu, který nás zastavil. A přinutil změnit všechno. Důsledkem bylo, že se zastavily vlaky i oběh zboží. Během několika týdnů jsme se ale zorientovali, nastavily se nové limity na práci i na život. Ve snaze zajistit restart se vedení METRANS rozhodlo i za cenu nižšího vytížení vlaků udržet přepravní kapacity jen proto, aby se zboží dostalo na místo určení. Ale druhé čtvrtletí loňského roku se už nahradit nedalo. Ani přesto, že se objemy přepraveného zboží navýšily, celkově byly nižší. Jsem rád, že jsme to zvládli. A zvládli jsme to díky všem zaměstnanců, díky tomu, že i naši zákazníci ocenili, že jsme se k řešení krizové situace postavili čelem.

Na druhé straně je ale třeba poznamenat, že podnikatelé v železniční dopravě - a to přesto, že to zvládli – nezískali patřičné ohodnocení. Zkrátka nebyly nás plné noviny, nevykřikovali jsme, že máme problém a to jsme přitom ve druhém čtvrtletí opravdu nevěděli, jak se celková situace vyvine a co bude dál.

A rok 2021? Abych mohl odpovědět, potřeboval bych onu pověstnou křišťálovou kouli… Budeme se snažit dělat to, co jsme dělali posledních 30 let. V dobrém, i ve zlém. Pracovat na plný výkon pro naše zákazníky, abychom pro ně byli spolehlivým partnerem.

Martina Vampulová

Foto: METRANS

spinner