Výstavba okružní křižovatky na silnici I/3 u Benešova vstupuje do druhé etapy

Výstavba okružní křižovatky na silnici I/3 u Benešova vstupuje do druhé etapy

10.8. - Výstavba nové spirálové okružní křižovatky, tzv. turbo křižovatky s baypassem, na silnici I/3 u Benešova vstoupí v průběhu úterý 11. srpna do II. etapy. Stavba moderní křižovatky za 41,18 milionu Kč bez DPH byla zahájena 19. května, aby nahradila již nevyhovující křížení silnice I/3 se silicí II/112 a místní komunikací do Pomněnic a zvýšila tak bezpečnost a průchodnost silničního provozu na této frekventované komunikaci a přilehlých silnicích nižších tříd.

V rámci I. etapy se pracovalo zejména na levé části okružní křižovatky ve směru na Prahu, kde k 11. srpnu bude hotové vše nutné k převedení dopravy z pravé strany na levou. Dokončena je konstrukce vozovky, v závěru minulého týdne probíhala úprava krajnice, montáž svodidel a sloupů veřejného osvětlení či se pracovalo na odvodňovacím systému komunikace. Tyto a další provedené práce umožní dopravu v úterý po odeznění ranní špičky plynule převést, aby se ve středu 12. srpna mohlo začít naplno pracovat na pravé straně směrem na Tábor, kde již v rámci I. etapy došlo k provedení dílčích stavebních prací, například vybudování kanalizace. V následujících dnech se tak bude pracovat zejména na výstavbě pravé poloviny okružní křižovatky, ale dokončovací práce, jako. například terénní úpravy budou průběžně probíhat i v levé.

Stavba I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky probíhá podle HMG. Z důvodu jiné organizace času zhotovitele a nepředvídaných fyzických podmínek pod stávající komunikací, které bylo třeba odborně řešit, došlo pouze k mírnému časovému zdržení, které ale bude eliminováno v rámci následujících etap výstavby a tato skutečnost nebude mít zásadní vliv na uvedení budované okružní křižovatky do provozu v říjnu tohoto roku.

S přechodem na II. etapu stavebních prací rovněž dochází k přechodu na II. etapu DIO. To bude znamenat již zmíněné převedení na levou, již z části dokončenou část okružní křižovatky. Ve směru na Prahu bude možné odbočení do ulice Červené Vršky v Benešově. Z ulice Červené Vršky bude možné napojení pouze ve směru do Prahy, čímž bude zachována v maximální možné míře bezpečnost a plynulost dopravy v omezení. Ve směru na Tábor ze silnice I/3 v prostoru stavby nebude možné odbočit do ulice Červené Vršky ani na místní komunikaci do Pomněnic a k ČSPH Benzina.

(lan)

Foto: ŘSD

spinner