Swietelsky stavební: Na šumavskou silnici podél Otavy se opět vrací provoz

Swietelsky stavební: Na šumavskou silnici podél Otavy se opět vrací provoz

14.6. -  Důležitá dopravní spojka mezi českou a bavorskou stranou Šumavy ze Sušice do Kašperských Hor je od víkendu opět průjezdná. Společnosti Swietelsky stavební ve spolupráci s firmou Berger Bohemia se podařilo původní termín modernizace komunikace II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, zkrátit. Tím se uleví i obcím, kudy vedla objízdná trasa.

Modernizace zhruba 5,3 kilometrů dlouhého úseku vyšla investora, Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, na zhruba 266 milionů korun.

„Pro sušickou oblast našeho závodu to byla finančně i délkou největší stavba. Trvala 16 měsíců i proto, že v šumavských podmínkách je zima, kdy se práce přerušují, prostě delší. Jsme rádi, že motoristé pojedou po bezpečné a kvalitní silnicí, vyhovující rostoucím nárokům na osobní, nákladní i autobusovou dopravu,“ říká Pavel Brůžek, prokurista spo-lečnosti Swietelsky stavební a vedoucí jejího odštěpného závodu Dopravní stavby Západ.

V některých úsecích bylo nutné jít do hloubky téměř pěti metrů pod úroveň původní vozovky. Náročné bylo i rozšiřování komunikace odsekáváním tisíců metrů krychlových skal, které lemují velkou část trasy. Došlo i ke zpevnění krajnic systémem Terramesh a gabionovými zdmi a tím i stability okrajů vozovky směrem k řece a zajištění plného průjezdního profilu silnice. Nové jsou i propusti a mostky přes Račí a Opolenecký potok, zálivy autobusových zastávek a samozřejmě konstrukční vrstvy vozovek. Skalní masiv se po odstra-nění nestabilních hornin, vykácení křovin a vzrostlých stromů zpevnil sítěmi.

Ke slavnostnímu předání díla dojde 23. června.

(tl)

(Foto: Swietelsky stavebn

spinner