SPS: Pokles výroby stavebních hmot je varující a mohl by být počátkem hlubší krize

SPS: Pokles výroby stavebních hmot je varující a mohl by být počátkem hlubší krize

18.9. - Na začátku září proběhlo jednání expertní skupiny Svazu podnikatelů ve stavebnictví pro stavební hmoty a materiály. Zástupci tohoto důležitého segmentu stavebnictví, které se v posledních letech musí vyrovnávat s různými překážkami, řešili aktuální situaci. Především to, že vnímají výrazný pokles odbytu, propad se do konce roku ve většině komodit spíše prohloubí.

Expertní skupina Svazu podnikatelů ve stavebnictví pro stavební hmoty a materiály řešila během svého pravidelného jednání aktuální situaci v oboru, konkrétně ceny energií a jejich dostupnost, stavební legislativu, nedostatek kvalifikované pracovní síly či předpoklad vývoje v příštím roce. Její členové informovali, že v segmentu výrobců stavebních hmot pozorují výrazný pokles fyzických objemů, obratů a hospodářských výsledků. „Ve výrobě cementu, betonu, keramických obkladů, těženého kameniva a cihelných výrobků došlo za prvních sedm měsíců tohoto roku ve sledovaných ekonomických ukazatelích k výraznému poklesu – cca o 30 procent – oproti stejnému období v loňském roce,“ řekl předseda expertní skupiny Roman Blažíček. Z informací, které jsou k dispozici, tato situace není v rámci EU nijak výjimečná, naopak je obdobná v celé osmadvacítce.

„Jedná se o alarmující zprávu pro české stavebnictví do budoucna. V některých segmentech, např. u zdicích materiálů, snížení odbytu překračuje 30 %. To je velmi vážný signál do dalších měsíců. S časovým zpožděním se tato situace může negativně promítnout do takřka celého stavebního trhu,“ řekl Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, a dodal: „Rovněž výhledy na rok 2024 nejsou optimistické, někteří výrobci signalizují propouštění zaměstnanců. Pro situaci ve stavebnictví bude rozhodující rychlost, s níž dojde k poklesu úrokových sazeb na hypotečním trhu, a s tím spojené opětovné nastartování v této chvíli zamrzlé bytové výstavby.“

Přítomní zmínili možnost intervencí, popřípadě garancí ze strany státu, které by vedly ke snížení úrokových sazeb, jako je tomu např. v sousedním Polsku.

(lan)

Ilustrační foto: LAN

spinner