​Severovýchodní obchvat Pardubic stále nemá stavební povolení

​Severovýchodní obchvat Pardubic stále nemá stavební povolení

10.8. - Připravovaný severovýchodní obchvat Pardubic stále nemá pravomocné stavební povolení. Vydal je již vloni v listopadu krajský úřad, ale bylo napadeno odvoláním, které dosud řeší ministerstvo dopravy. Uvedl to mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

Zahájení stavby brání odmítavý postoj sedmi majitelů k prodeji jejich pozemků v trase silnice. "V současné době je velmi obtížné stanovit reálnou dobu ukončení vyvlastňovacích řízení a jejich průběh s ohledem na probíhající odvolání vlastníků proti vyvlastnění a souběžně probíhající soudní spory," uvedl Jan Studecký.

ŘSD již vypsalo zadávací řízení na záchranný archeologický průzkum v trase obchvatu. Rozhodnout by se mělo do konce srpna 2020, v září chtějí silničáři podepsat smlouvy se zhotovitelem. Průzkum bude trvat 12 měsíců.

Stavbu nazvanou I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina připravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) již mnoho let. Zdržení způsobilo také opakování posouzení EIA, původní posudek již nebyl platný.

Silniční spojka usnadní průjezd od Hradce Králové směrem na Sezemice a Dašice. Silnice o délce 4169 metrů má být zčásti dvoupruhová, zčásti ji budou tvořit čtyři směrově rozdělené pruhy. Bude vycházet z okružní křižovatky u Globusu na silnici I/36, povede kolem lokality Fáblovka zčásti nezastavěným územím jihovýchodním směrem a napojí se na kruhovou křižovatku na Dubině na výpadovce na Sezemice a Holice.

Projektanti na obchvatu naplánovali dvě kruhové křižovatky a devět mostních objektů. Z nich bude největší zavěšený most přes polní a místní cesty, slepé rameno a hlavní tok Labe. Další mosty překračují menší vodní toky, několik mostů vznikne kvůli křížení s polními cestami a horkovodem. Náklady se odhadují na 1,044 miliardy Kč bez DPH, do provozu by měl být obchvat uveden v roce 2023.

(čtk)

Foto: LAN

spinner