​ŘSD postaví na D1 podél obce Hulice protihlukovou stěnu

​ŘSD postaví na D1 podél obce Hulice protihlukovou stěnu

16.1. – „Při krajnici levého jízdního pásu dálnice D1 ve směru na Prahu postavíme novou 400 metrů dlouhou protihlukovou stěnu (dále PHS) podél obce Hulice (okr. Benešov). Stavba nové PHS, která vychází z požadavků zpracované hlukové studie, naváže na stávající stěnu. V místě napojení stěn bude provedeno odstranění koncového náběhu té původní, tj. dvou výplní a dvou sloupků, a její nahrazení novými, které umožní přechod na novou PHS větší výšky, tj. 4 metrů. Část nové PHS bude vedena také na mostě ev.č. D1-062 v km 59,632 - 59,660.“ Uvedl to Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Na terénu bude stěna kotvená hlubině do hlav velko-průměrových pilot a roznášecího železobetonového prahu. V místě mostu budou sloupky kotveny do boku mostní římsy prostřednictvím dodatečně vlepovaných kotev. Všechny sloupky musí umožnit výhledové zvýšení PHS o 0,8 metrů bez jejich dalšího zesílení. Na straně přivrácené k dálnici je stěna navržena s pohltivým povrchem, na mostě pak v odrazivém provedení. Vybavena bude trojicí únikových východů s dveřmi. Plochy mezi vozovkou a soklovými panely výšky 0,7 metrů budou zpevněny betonovou zámkovou dlažbou. Z rubu PHS bude terén ohumusován a zatravněn. V rámci výstavby bude v místě stěny provedeno také doplnění a výměna stávajících svodidel.

„V rámci výběrového řízení na zhotovitele jsme obdrželi nabídky od 4 uchazečů. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka od společnosti Algon, a. s. Ta se zavázala realizovat zakázku za smluvní cenu 14,62 milionu Kč bez DPH. Zhotovitel už koncem září 2022 převzal staveniště a zahájil přípravné práce. Ty hlavní proběhnou na jaře tohoto roku. Pracovat se bude za provozu na dálnici D1 režimu 2/2. Provoz ve směru na Prahu bude však veden 2 provizorními jízdními pruhy. V průběhu montáže PHS na mostě se z důvodu bezpečnosti počítá také s omezením provozu na silnici III/1265, která je pod ním. Uzavřen bude 1 jízdní pruh, nad nímž aktuálně budou stavební práce probíhat,“ uvedl Martin Buček.

(lan)

Foto: ŘSD

spinner