​Pokládkou asfaltu vrcholí stavba přímé větve na D10 u Bezděčína

​Pokládkou asfaltu vrcholí stavba přímé větve na D10 u Bezděčína

19.9. - Budování přímé větvě na dálnici D10 v prostoru mimoúrovňové křižovatky u Mladé Boleslavi – Bezděčína vrcholí pokládkou asfaltových vrstev. Na stavbě, která ušetří řidičům kilometry, se pracuje 11 hodin denně.

Až 2000 tun asfaltové hmoty bude použito na výstavbu přímého napojení D10 na silnici I/38. Ještě před tím jsme pracovali s 8 tisíci tunami zeminy, ze které jsme vytvořili náspy. Aby dílo mohlo vzniknout, bylo nutné přeložit dva telekomunikační kabely CETIN a jeden plynovod.

Hlavním smyslem této stavby je zřízení komunikace, která umožní přímé napojení z dálnice D10 ve směru od Prahy na silnici I/16 směrem na Mělník a I/38 směrem na Nymburk. Dojde tak k odstranění složitých závleků v prostoru stávající křižovatky. Řidiči se tak už nebudou muset vracet zpět po dálnici nebo projet trasu dlouhou cca 1 kilometr Bezděčínem, aby mohli pokračovat v cestě.

Celková délka přímé větve je 377 metrů a je řešena jako „téčko“, z D10 zaústěná do silnice I/38 s tím, že vpravo bude 194 metry dlouhý připojovací pruh pro směr Nymburk. Pro odbočení vlevo a pokračování na Mělník bude větev kolmo ke stávající vozovce.

V místě prací platí dopravní omezení. Na D10 mezi km 38 – 41 je doprava vedena ve dvou zúžených pruzích pro oba směry a rychlost snížena na maximálně 80 km/h. Pod dálnicí na I/38 bude od čtvrtku 21.9. po dobu 4 dnů provoz omezen na jeden pruh a řízen kyvadlově, semafory.

Zhotovitelem je společnost MI Roads a.s., která se zavázala k provedení prací za 19,4 mil. Kč bez DPH. Novou přímou větev na D10 v mimoúrovňové křižovatce Bezděčín chceme uvést do plného provozu v druhé polovině října.

(lan)

Foto: ŘSD

spinner