​Podle společnosti Futtec se preventivní údržba silnic v ČR podceňuje

​Podle společnosti Futtec se preventivní údržba silnic v ČR podceňuje

12.7. - Podle údajů Světové banky je ekonomická návratnost prostředků vložených do údržby silnic téměř dvakrát vyšší než prostředky vložené do nové výstavby. Na preventivní údržbu českých komunikací se však u nás mnohdy zapomíná. I když podle údajů Registru smluv přesahují roční náklady na údržbu k silnic a dálnic ve správě ŘSD částku 9 miliard Kč, stále se setkáváme s měsíce a roky neopravovanými trhlinami a výtluky na komunikacích. Odkládaná údržba přitom vede k daleko rozsáhlejšímu poškození. Upozornila na to společnost Futtec.

Oprava výtluků jako součást preventivní údržby tvoří podle stejného zdroje (Registru smluv) jen 98 miliónů Kč. To je pouhé 1 % z celkových nákladů na údržbu. Přitom právě v ČR byla vyvinuta inovativní technologie Futtec pro preventivní opravy poruch asfaltových vozovek (výtluků a trhlin) na principu mikrovlnné technologie. Ta je v porovnání s běžně používanými technologiemi ekologičtější, lze ji provádět po celý rok včetně zimy. A podle zástupců společnosti Futtec je trvalá.

Jak uvádí zástupci této společnosti, Ministerstvo dopravy amerického státu Kalifornie (California Department of Transportation – Caltrans) popisuje výhody prevence údržby vozovek na úkor jejich generálních oprav poměrem 1 : 6. Podle něj činí náklady na prevenci pouhou jednu šestinu oproti tomu, kolik by stála generální oprava vozovky: jinými slovy, 1 dolar vložený do prevence zabrání investici 6 dolarů, vynaložených na celkovou rekonstrukci komunikace. Přitom tato čísla podle Caltransu zahrnují pouze prvotní náklady: nepromítají se do nich například náklady na opravy dopravních prostředků v důsledku nehod způsobených výtluky či trhlinami, opotřebení dopravních prostředků jezdících po špatných silnicích apod.

Zakladatel společnosti FUTTEC Jiří Rušikvas k tomu uvedl: „Mikrovlnná technologie, kterou pro účely preventivních oprav vozovek vyvíjíme ve spolupráci s Akademií věd České republiky, je jediná, která dokáže zachovat vlastnosti původní vozovky. Zacelí poruchu (například výtluk či trhlinu) beze změny původních parametrů komunikace – únosnosti a protismykových vlastností. Všechny ostatní technologie frézováním či bouráním rozšiřují opravenou plochu a vytvářejí spáru, nebo dodávají do vozovky materiál o složení odlišném od jejího původního materiálu, nebo do silnice dodávají materiál o jiné zrnitosti s nižní nosností. Technologie Futtec pracuje beze švů: při opravě nevzniká spára, do které by mohla zatékat voda a znovu silnici ničit. Preventivní oprava vozovky prostřednictvím našeho stroje FT3 znamená trvalou opravu, zachovávající vlastnosti původní vozovky. Výsledkem je vyšší bezpečnost silničního provozu, méně časté zásahy silničářů a díky tomu dlouhodobé úspory financí na údržbu komunikací, menší opotřebení dopravních prostředků a v neposlední řadě také větší spokojenost řidičů.“

(lan)

Foto: LAN

spinner