​Nedostatečná infrastruktura limituje podnikání v dopravě

​Nedostatečná infrastruktura limituje podnikání v dopravě

Dopravní infrastruktura je téma, které všichni dopravci bedlivě sledují a Sdružení ČESMAD Bohemia se mu dlouhodobě věnuje. Jak jsou dopravci spokojeni s budováním a rekonstrukcí silnic a dálnic a jaké nedostatky v této oblasti vidí, nám přiblížil viceprezident sdružení a předseda sekce nákladní dopravy Jiří Povolný.

„Často jednáme s odpovědnými pracovníky Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstva dopravy ČR o stavu dálnice D1, výstavbě i rekonstrukcích a snažíme se prosadit připomínky dopravců v oblastech, které jim způsobují největší problémy. Oceňujeme snahu alokovat podstatně vyšší finance na opravy a rekonstrukce a rovněž podporu krajům na opravy silnic nižších tříd. Nemůžeme však být spokojeni s plánováním oprav, nevhodných objízdných tras a nekoordinací oprav s kraji. Často dochází k situacím, že objízdné trasy jsou řešeny pouze pro osobní auta, a kamiony jsou naváděny na nevhodné silnice s mosty, jejichž nosnost neodpovídá těžké dopravě. Kamiony se často dostávají do složité situace při otáčení a dochází pak i porušování zákona, což činí zejména zahraniční dopravci,“ uvedl Jiří Povolný.

Samostatnou kapitolou je podle něj kvalita oprav, části silnic 1. třídy, a to zejména krajských. „Často se jedná o odfrézování slabé vrstvy živičného krytu, ale neřeší se příčina zborcení podloží, což vede k tomu, že taková oprava přežije jednu sezonu. Vážným problémem je rovněž technologie pokládání asfaltových koberců v užším profilu vozovky a tato je zúžena. Okraje jsou dosypány drtí, která však nemá potřebnou únosnost. Tato situace způsobuje problémy při vyhýbání kamionů i autobusů a vede i k častým haváriím a pádům vozidel do příkopů,“ upozornil Jiří Povolný.

Výstavba nových dálnic a silnic 1. třídy podle něj postupuje velmi neuspokojivě a naprosto není v souladu s prudkým nárůstem intenzity dopravy. „Nedokončená dálniční síť způsobuje kritické situace, odvádí dopravu do měst a na silnice nižších tříd. Dopravcům způsobuje značné ztráty a nadměrně zatěžuje životní prostředí. Veškeré sliby o dokončení dálniční sítě do roku 2020 se ukázaly jako nereálné a nyní směřujeme k roku 2050. Při současném tempu výstavby je i tento termín nereálný, ostatně je to i stanovisko NKÚ,“ uvedl Jiří Povolný. „Dlouhé roky přešlapujeme při přijetí zákona o liniových stavbách, ale až v minulém roce se podařilo přijmout zákon o urychlení výstavby jen několika vyjmenovaných staveb,“ dodal.

Naprosto klíčová je podle něj dostavba Pražského okruhu D1–D11, ale i pokračování a dokončení celého okruhu. A tragická je rovněž situace na D52 z Brna na Mikulov. „Plán dokončení v roce 2025 je přesnou ukázkou neschopnosti dokončit pouhých 23 km za 30 let,“ řekl Jiří Povolný.

„Ostatně podobná situace je i na D3, D4, D6 a D1, kde se zlepšení rýsuje, ovšem tempem, které je výrazně pomalejší než v sousedních zemích. Sliby o výrazném zlepšení jsou sice sympatické, ale počkáme, jaká bude realita. Zatím je běžné, že se hledají omluvy, proč nejsou plněny termíny, bez vyvození zodpovědnosti za plnění smluvních závazků,“ popsal situaci Jiří Povolný.

S loňskou kalamitou na dálnici D1 na Vysočině se vedle opětovných úvah o zavedení zákazu předjíždění pro kamiony také opět začalo hovořit o nedostatečném počtu odpočívek pro kamiony. Jak uvedl Jiří Povolný, podle posledního monitoringu jich chybí zhruba 1800, a to ještě nejsou rovnoměrně rozmístěny. „Řada menších parkovišť byla uzavřena a podle ŘSD není zájem je řádně vybavit a zprovoznit. Výstavba nových je nedostatečná a v posledních dvou letech byla otevřena pouze dvě, a to na D1 a D11. Navíc situaci podstatně zhoršuje skutečnost, že do České republiky se přesouvá stále víc zahraničních dopravců, jednak tranzitujících, ale i těch, kteří zde získávají výhodnou zakázku na úkor českých dopravců za dumpingové ceny. Mohou zde totiž operovat mnohdy v rozporu se zákony a státní odborný dozor, policie a celní orgány jsou často nečinné a nedůsledné,“ upozornil Jiří Povolný.

„Ani výhled ŘSD v budování nových odpočívek není příznivý a v dohledné době neslibuje zlepšení. Naopak, stát se snaží svoji povinnost převést na soukromé firmy, které však mají problém se získáním vhodných pozemků, nebo místní samosprávy této výstavbě brání,“ dodal Jiří Povolný.

(lan)

Foto: ČESMAD Bohemia

spinner