​Návrh na rychlejší výstavbu dálnic Senát zřejmě vrátí Sněmovně

​Návrh na rychlejší výstavbu dálnic Senát zřejmě vrátí Sněmovně

19.7. - Vládní návrh, který má především zkrátit dobu přípravy výstavby dálnic a další obdobné infrastruktury, se zřejmě vrátí ze Senátu zpět do Sněmovny. Dva senátní výbory přijaly v uplynulém týdnu k této novele zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury své pozměňovací návrhy. Senát bude zákon posuzovat pravděpodobně ve čtvrtek. Státu by měla novela pomoci snáze a rychleji získávat pozemky pro výstavbu dálnic a železnic. Zvyšuje i výkupní ceny stavebních pozemků a staveb. Přípravu staveb by mohla změna zákona zkrátit až o třetinu.

Senátní hospodářský výbor chce rozšířit definici vodní infrastruktury pro účely tohoto zákona. Měla by zahrnovat i veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury k ochraně před účinky povodní a sucha, která bude vymezená v územně plánovací dokumentaci. To by mělo umožnit zahájit budování těchto zařízení ještě před dokončením vyvlastňovacího procesu.

Mezi stavby, u nichž má být snazší získávat potřebné pozemky a rychleji zahajovat jejich výstavbu, chce hospodářský výbor zařadit například silnici I/11 směřující z Hradce Králové přes Opavu a Havířov na slovenské hranice, tedy hlavně část nazvanou Prodloužená Rudná. Mezi takto preferované stavby má podle výboru patřit i projekt, který chce využít výstavby dálnice D3 k rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice.

Senátní výbor pro územní rozvoj chce, aby stát při výkupu rodinných a bytových domů na trase budované infrastruktury vyplácel vlastníkům až dvojnásobek znalecké ceny. Vládní návrh zvyšuje cenu jen u stavebních pozemků a staveb, a to z dosavadního 1,15násobku znalecké ceny na 1,5násobek.

Ze seznamu vodních staveb, pro které má být snazší získávání pozemků, chce výbor pro územní rozvoj vyřadit vodní dílo Skalička. Státní podnik Povodí Moravy uvádí, že nádrž Skalička, jako součást navrhovaných protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, je základním a nezbytným prvkem systému protipovodňové ochrany na Spojené Bečvě. Někteří ekologové ale upozorňují, že stavba přehrady může mít negativní dopad na život v řece i na její tok. Přehrada s trvalým vzdutím vody podle ekologů změní vodní režim Bečvy, protože zachytí štěrky a vytvoří překážku pro migrující živočichy.

Vládní návrh kromě jiného rozšiřoval možnost využití takzvaného mezitímního rozhodnutí, které zavedla předchozí novela tohoto zákona. Tento institut umožňuje státu u dopravních projektů stanovených v příloze k tomuto zákonu zahájit stavbu ještě před dokončením vyvlastňovacího procesu. Předloha tento nástroj rozšiřuje i na vodní a energetické stavby. V příloze k zákonu proto vláda navrhuje zařadit mezi tyto významné stavby i nové jaderné zdroje v Temelíně a Dukovanech.

Poslanci však do zákona doplnili navíc i takzvaný polský model, který se má vztahovat pouze na dopravní stavby. Státu umožní stavět dálnice a železnice okamžitě poté, co získá přístup k potřebným pozemkům v rámci stavebního povolení. Tento postup budou moci uplatnit jen takzvaní oprávnění investoři, tedy hlavně státní organizace, jako jsou Ředitelství silnic a dálnic nebo Správa železnic.

Novela mimo jiné stanoví, že pokud se má pro účely stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury vyvlastňovat les, nebude úřad vyžadovat stanovisko jeho vlastníka nebo pachtýře.

(čtk)

Foto: MD

spinner