Na dálnici D5 u Loděnice začala obnova protihlukových stěn

Na dálnici D5 u Loděnice začala obnova protihlukových stěn
14.10. - Z důvodu nevyhovujícího stavu protihlukové stěny na dálnici D5 v km 9,23-10,5 v pravé krajnici pravého jízdního pásu u obce Loděnice byla zahájena její obnova v délce 1720 metrů. Oznámilo to Ředitelství silnic a dálnic.

Výška stěny mimo náběhové části je 2,5-3,5m. Stávající výplně protihlukové stěny již byly na hranici životnosti a degradovaná konstrukce těchto výplní neplnila ochrannou funkci proti šíření hluku. Současně docházelo k pronikání hluku k okolní zástavbě netěsnostmi v PHS a otvory v její patě vzniklými degradací a propady stávajících zpevněných ploch a v místě odvodňovacích otvorů. Zvýšené pronikání hluku k zástavbě bylo potvrzeno provedeným akustickým měření.

Na základě zjištěného stavu dojde k výměně přibližně 20 soklových betonových a kompletních absorpčních desek, mimo průhledné polykarbonové částí (2 úseky), kde je plánované pouze k utěsnění spár. Nové soklové a absorpční hliníkové desky budou osazeny do původních sloupků. V rámci prací bude provedena rovněž obnova 10 únikových otvorů a dláždění v okolí PHS.

V současné době jsou již demontovány původní protihlukové desky ze dřeva a recyklovatelného plastu, jsou odstraněny poškozené betonové sokly a připravuje se osazení nových částí. Ukončení prací i dopravního omezení v místě (svedení provozu do 2 provizorních jízdních pruhů) je plánováno do poloviny listopadu.

(tl)

Foto: Ředitelství silnic a dálnic

spinner