​Krajský úřad potvrdil změnu územního rozhodnutí na D1 u Přerova

​Krajský úřad potvrdil změnu územního rozhodnutí na D1 u Přerova

9.6. - Olomoucký krajský úřad potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic, její příprava tak může pokračovat.Změnu územního rozhodnutí na D1 mezi Přerovem a Říkovicemi loni v listopadu povolil stavební odbor olomouckého magistrátu, proti tomu bylo v prosinci podáno devět odvolání. Krajský úřad odvoláním nevyhověl.


Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova, kde nyní řidiči denně čekají desítky minut v dlouhých kolonách. Jeho stavba musí začít nejpozději v roce 2021, kdy pro ni končí výjimka z EIA. Podle ředitele Ředitelství silnici a dálnic Radka Mátla lze díky verdiktu krajského úřadu dokončit inženýrskou činnost pro stavební povolení a podat žádosti o jejich vydání. Mátl to předpokládá do konce léta. ŘSD zároveň dokončí majetkoprávní přípravu stavby.

"Rozhodnutí o zamítnutí všech odvolání prostudujeme a zvážíme další postup, nicméně investor může obratem podat žádost o vydání stavebního povolení," komentoval rozhodnutí krajského úřadu předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který se pozastavil na rychlostí posouzení odvolání. "Odvolací řízení trvalo jen čtyři měsíce a krajský úřad o našich připomínkách rozhodl dokonce za deset dní," podotkl.

ŘSD před podáním odvolání odhadovalo, že schválená změna územního rozhodnutí ke stavbě D1 u Přerova by měla nabýt právní moci letos na jaře. Stavební povolení chtělo vyřídit do června. Nové výběrové řízení na zhotovitele stavby by díky tomu mohlo začít také letos. Podle nových odhadů bude poslední část dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi otevřena nejdříve v roce 2024.

Olomoucký magistrát, který změnu územního rozhodnutí pro poslední úsek D1 u Přerova loni na podzim potvrdil, podle hejtmanství rozhodl v souladu se správním řádem a stavebním zákonem. Krajský úřad upozornil, že změny závazných stanovisek nejsou takového charakteru, aby měly za následek nezákonnost rozhodnutí magistrátu.

Například odvolání Dětí Země mělo deset bodů. "V nich upozorňujeme na chyby procesu EIA v roce 2000, který neposoudil varianty dálnice mimo Dluhonice, a na chyby závazného stanoviska EIA z roku 2016, které bylo vydáno bez účasti veřejnosti. Také žádáme o přezkum závazných stanovisek," uvedl již dříve Patrik. Řízení o změně územního rozhodnutí na poslední část D1 u Přerova začalo na jaře 2017, zejména kvůli změně projektu mimoúrovňového křížení Přerov-sever.

(čtk, tl)

Foto: archiv
spinner