​Financování dopravní infrastruktury již není největším problémem, chybějí však projekty

​Financování dopravní infrastruktury již není největším problémem, chybějí však projekty

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude letos hospodařit s částkou 86,3 miliardy Kč a podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanáka je tato výše dostatečná. Hlavním problémem podle něj již není financování, ale chybějící projekty připravené k realizaci, územní plány či stavební povolení.

„Celková výše finančních prostředků, s nimiž bude letos hospodařit SFDI, je podle nás dostatečná. Nicméně větší důraz ve financování by měl být položen na nové silnice a dálnice. Preference železniční dopravy ve financování není však způsobená nějakou preferencí vlády, ale někdy tristním stavem připravenosti nových silničních staveb. Proto se ve větší míře financují železniční stavby a rekonstrukce dálnice D1 či silnic nižších tříd,“ řekl Jaroslav Hanák.

„Otázka financování naštěstí již není tím nejpalčivějším problémem. Zejména na klíčové projekty by se investice našly, za což patří vládě dík. Projekty ale nejsou, a v řadě případů ještě dlouhou dobu nebudou připravené k realizaci. Chybějí schválené územní plány, platná stavební povolení a posudky či dokončení výkupů pozemků. O rychlosti realizace a postupu státu nejlépe svědčí statistika, podle které bylo v roce 2018 otevřeno pouze 3,7km dálnic. Podle odhadů v České republice přitom chybí 750km dálnic, tímto tempem by tedy dálniční síť byla dokončena snad až v 23. století, jinými slovy nebyla by dokončena ani v 22. století. Naštěstí výstavba se již postupně rozbíhá, a tak v následujících letech čekáme lepší statistiky.

Podfinancování údržby, zejména silnic nižších tříd, je dlouhodobým problémem, a jsem proto rád, že stav se v poslední době mění a na rekonstrukce a opravy jde stále více peněz,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Priorit v budování dopravní infrastruktury je podle něj celá řada. „Přednostně potřebujeme dokončit silniční okruh kolem Prahy, zajistit alternativní trasu k přetížené D1, tedy D35 z Hradce Králové do Olomouce. Musí se dostavět mezinárodně významné tahy D3 z Prahy do Dolního Dvořiště, D11 z Hradce Králové přes Trutnov do Polska, D6 na trase Praha – Cheb a D52 z Brna do Mikulova. U železnice patří mezi priority III. železniční koridor z Chebu do Mostů u Jablunkova a IV. železniční koridor z Děčína do Dolního Dvořiště. Důležité je zavést systémy zabezpečení a řízení dopravy pomocí technologie ETCS, která hlídá rychlost vlaku i oprávnění k jízdě,“ řekl Jaroslav Hanák.

Řada nedostatků je podle něj stále v legislativě, přestože poslanecká a následně i vládní novela zákona č. 416/209 Sb., o urychlení výstavby, by měla nejzávažnější problémy řešit.

Ovšem zásadní změnou podle Jaroslava Hanáka bude až zcela nové stavební právo, na kterém s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Hospodářskou komorou ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR intenzivně spolupracuje. „Zde by mělo dojít ke sjednocení všech hlavních řízení do jednoho, digitalizaci celého procesu udělování stavebního povolení, zavedení apelačních prvků (pravomoci odvolacích orgánů rozhodovat, a ne pouze vracet spis k přepracování) či sjednocení přístupu úřadů v důsledku vytvoření nezávislé soustavy stavebních úřadů. Tento krok významně zjednoduší složitá povolování. Dnes existuje devět hlavních druhů řízení, každé s jinými pravidly, a stavební úřady a někdy i investoři v nich kvůli jejich značné komplikovanosti chybují,“ upozornil Jaroslav Hanák.

„Zásadním nástrojem urychlení výstavby je tzv. fikce souhlasu. Tato fikce znamená, že při nevydání stavebního povolení či stanovisek dotčených orgánů do určité lhůty (například 60 dní) se bude předpokládat souhlas úřadu. Jedná se o jediný nástroj, který předchází bezdůvodné nečinnosti nebo nedodržení rozhodovacích lhůt stavebním úřadem, proti čemuž se nyní stavebník nemůže efektivně bránit,“ dodal Jaroslav Hanák.

(lan)

Foto: SP ČR

spinner