​Dostavba dálnice D4 byla oceněna jako nejlepší evropský PPP projekt

​Dostavba dálnice D4 byla oceněna jako nejlepší evropský PPP projekt

4.1. - První PPP český projekt na dostavbu dálnice D4, který řídí společnost Via Salis, získal prestižní mezinárodní ocenění PFI (Project Finance International) Awards 2021 pro nejlepší evropský PPP (Public Private Partnership) projekt. V rámci PFI Awards se každoročně oceňují nejvýraznější světové počiny v oblasti projektového financování.

„Toto globální ocenění potvrzuje fakt, že projekt byl z naší strany i ze strany českého ministerstva dopravy dobře připraven, vysoutěžen, finančně strukturován a zajištěn,“ uvedl generální ředitel Via Salis a Managing Director VINCI Highways v ČR Christian Biegert. Klíčovým faktorem úspěchu jsou podle něho bohaté zkušenosti společností VINCI Concessions, VINCI Highways a Meridiam s rozvojem dálničních PPP projektů v Evropě.

Projekt PPP D4 ve veřejné soutěži vyhrálo sdružení Via Salis francouzských firem VINCI Concessions, VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje dostavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat.

Koncern VINCI se významným způsobem podílí na stavbě i provozu. Zhotovitelem stavebních prací je společnost DIVia stavební ze skupiny EUROVIA CS, která je součástí VINCI Group. Vlastní provozování dálnice D4 pak zajistí VINCI Highways, která má zkušenosti se správou sítě 4 000 km silnic po celém světě.

Za období od prvního poklepání základního kamene do prosince již na D4 proběhla velká část přípravných a průzkumných prací, jako například archeologické, pyrotechnické, hydrogeologické a další průzkumy. V rámci ochrany přírody bylo instalováno 16 kilometrů speciálních bariér pro obojživelníky. Provedena byla také pasportizace komunikací a budov v okolí stavby, byly zahájeny skrývky ornice a vytýčeny inženýrské sítě. Staveniště je tak z velké části připraveno na jaro, kdy se práce rozjedou naplno.

Od 1. 7. 2021 byl zahájen i provoz a údržba na existujících úsecích. Tu řídí Via Salis Operations, dceřiná společnost VINCI Highways. Aktuálně se jedná desítky činností jako například zajištění sjízdnosti komunikace v zimním období, opravy silnice nebo péče o dopravní značení. „Vysoká kvalita stavby, moderní technika a zkušený management přinesou České republice bezpečný a efektivně spravovaný úsek dálnice,“ dodal Christian Biegert.

Project Finance International (PFI) je nejobsáhlejší a nejuznávanější publikací o projektovém financování. Zahrnuje všechny hlavní sektory, jako průmysl, dopravu, energetiku, ropný průmysl, infrastrukturu či těžební průmysl a sleduje celý životní cyklus projektů od oznámení záměrů až po analýzu po dokončení investic.

(lan)

Foto: Via Salis

spinner