Do nových dálnic, železnic, ale také do zabezpečení má jít v příštím roce rekordních 129 miliard

Do nových dálnic, železnic, ale také do zabezpečení má jít v příštím roce rekordních 129 miliard

10.9. - V roce 2021 by do dopravních staveb mohlo jít rekordních 128,7 miliardy korun. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) nyní projde připomínkovým řízením.


„Nejvíce peněz půjde v příštím roce do více než stovky kilometrů nových dálnic a desítek kilometrů obchvatů měst na silnicích I. třídy, konkrétně to bude 62 miliard korun určeno Ředitelství silnic a dálnic. Správa železnic pak může na investice do koridorů, bezpečnějších přejezdů nebo mostů předběžně počítat s částkou 54 miliard. Rozpočet SFDI také počítá s příspěvkem krajům na silnice II. a III. tříd ve výši 4 miliardy korun,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Do celkových 128,7 miliard korun rozpočtu SFDI bylo kromě národních zdrojů (91,7 mld.) a evropských fondů (22 mld.) zapracováno využití nového opatření v rámci Next Generation EU, které bude poskytnuto mimo jiné na nástroj na podporu oživení a odolnosti RRF (Recovery and Resilience Facility) ve výši 15 miliard korun.

V průběhu roku 2021, resp. roku 2022 se předpokládá postupné dočerpávání prostředků OPD 2014-2020 alokovaných v předmětných prioritních osách a specifických cílech pro ŘSD a Správu železnic. V období střednědobého výhledu bude připraven značný objem jmenovitých investičních akcí a bude nutné odpovídajícím způsobem zajistit potřebné zdroje rozpočtu SFDI. S ohledem na tuto skutečnost pokračuje SFDI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy v zavádění nových způsobů financování jako je, např. realizace akcí formou spolupráce soukromého a veřejného sektoru PPP. 

Struktura užití prostředků rozpočtu SFDI na rok 2021
Druh výdajeNárodníEURRFCelkem (mld. Kč)
Běžné výdaje45 60164045 665
Kapitálové výdaje46 09921 91315 00083 012
Celkem (zaokrouhleno)91 70021 97715 000128 677

(tl)

spinner