Chystanou stavbu D1 u Přerova napadly žaloby, příprava pokračuje

Chystanou stavbu D1 u Přerova napadly žaloby, příprava pokračuje

30.7. - Proti změně územního rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic bylo podáno několik žalob. Nemají ale odkladný účinek a příprava této důležité dopravní stavby bude pokračovat. Soud ovšem může územní rozhodnutí zrušit. "To by nás vrátilo úplně zpátky," řekl novinářům ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Pokud soud žalobám nevyhoví, mohla by být stavba této části D1 zahájena nejdříve příští rok v červenci či srpnu.

Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova, kde nyní řidiči denně čekají desítky minut v dlouhých kolonách. Jeho stavba musí začít nejpozději v roce 2021, kdy pro ni končí výjimka z EIA.

Žalobu proti změně územního rozhodnutí podle Mátla podala například organizace Děti Země i někteří obyvatelé Dluhonic u Přerova, v jejichž blízkosti trasa rychlostní komunikace vede. Jejich odvolání hejtmanství letos v červnu nevyhovělo a změnu územního rozhodnutí potvrdilo. "Žaloba nemá odkladný účinek, můžeme pokračovat dál. Je tady ale samozřejmě určité riziko, že územní rozhodnutí může soud teoreticky zrušit," uvedl Mátl.

Podle Mátla bude navzdory žalobám dál pokračovat stavební řízení. "Do konce srpna chceme požádat o stavební povolení. Předpokládáme, že ministerstvo dopravy jako stavební úřad vydá stavební povolení do konce roku. Je ale na 99,99 procenta jisté, že proti tomu přijde znovu odvolání. To znamená, že přijde rozklad do stavebního povolení," uvedl Mátl.

Vypořádání rozkladu pak zabere nejméně šest měsíců. "Takže předpoklad nabytí právní moci (stavebního povolení), když budu optimista, je prostě červenec či srpen příštího roku," uvedl Mátl. ŘSD chce mezitím ve veřejné soutěži vybrat stavební firmu, aby pak stavba posledního úseku D1 u Přerova mohla hned začít.

Řízení o změně územního rozhodnutí na poslední část D1 u Přerova začalo na jaře 2017, zejména kvůli změně projektu mimoúrovňového křížení Přerov-sever, ze kterého se podle předsedy Dětí Země Miroslava Patrika nakonec stala komplikovaná okružní křižovatka nevyhovující normám. Organizace Děti Země v odvolání požadovala posouzení varianty trasy dálnice D1 s odchýlením u Dluhonic asi o 150 metrů na východ směrem k Přerovu.

(čtk, tl)

Foto: archiv

spinner