​Výbor EP schválil zprávu k digitalizaci Evropy, finální jednání povede Česko

​Výbor EP schválil zprávu k digitalizaci Evropy, finální jednání povede Česko

18.5. - Poslanci z Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) v Evropském parlamentu včera schválili zprávu „Cesta k digitální dekádě“, což je konkrétní plán EU, jak do roku 2030 dosáhnout digitální transformace ekonomiky a společnosti. Stanovisko, s nímž Evropský parlament půjde do dalších jednání, nese českou stopu. Vypracovala ho europoslankyně z ČR Martina Dlabajová. Její zprávu podpořila drtivá většina kolegů.

„Digitální technologie mění svět a výrazně zasahují do života lidí i podnikání firem. Evropa si to uvědomuje a je připravena digitalizaci maximálně využít, aby z ní měla prospěch široká veřejnost a také podniky. I proto se rozhodla z této dekády udělat ‚evropské digitální desetiletí‘,“ uvedla česká poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová. „Téměř jednomyslná podpora mé zprávě ve výboru jasně napovídá, jaké bude stanovisko celého Evropského parlamentu. I proto ji považuji za velký úspěch,“ dodala.

EU nedávno přišla s plánem, který vytyčuje důležité směry, kudy se evropská sedmadvacítka musí vydat, aby plné digitalizace do roku 2030 skutečně dosáhla. „Cesta k digitální dekádě“, k níž výbor ITRE dnes zaujal stanovisko, obsahuje jasné a konkrétní návrhy v oblasti digitálních dovedností, digitální infrastruktury, digitalizace podniků nebo veřejných služeb. Počítá také s maximální spoluprací mezi členskými státy a hodnocením jejich víceletých strategických plánů a v neposlední řadě i s podporou společných projektů např. v oblasti umělé inteligence či kyberbezpečnosti.

„Jako zpravodajka legislativy za celý Evropský parlament jsem při každém jednání dbala na to, aby v nich dostatečně hlasitě zazníval také hlas českých podniků, a to nejen těch velkých, ale zejména malých a středních nebo start-upů. Pořád totiž platí, že 99 % všech firem působících v Evropě jsou právě malé a střední firmy,“ řekla Martina Dlabajová.

Včera schválenou zprávu podpořilo 74 poslanců ve výboru ITRE (1 hlasoval proti a 1 se zdržel). Evropský parlament tak získal mandát do dalších jednání s ostatními klíčovými institucemi EU, kterými jsou Evropská komise a Rada EU. Finální jednání s největší pravděpodobností odstartují ještě v létě, a budou tak probíhat pod taktovkou českého předsednictví. To začne 1. července.

(lan)

Foto: Pixabay

spinner