Spolkové ministerstvo dopravy podporuje „čistý vzduch“

Spolkové ministerstvo dopravy podporuje „čistý vzduch“

„Inteligentní řízení dopravy zajistí v našich městech lepší vzduch. Dnes předáváme kolem 60 milionů € jako příspěvek našim obcím. Díky nim budou moci optimalizovat provoz a zatraktivnit nabídku mobility,“ řekl v červnu spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer při předávání vládních dotací na podporu digitalizace komunálních dopravních systémů.

„Potřebujeme více zelených vln a méně kolon, jednodušší rezervační systémy pro autobusy a železnici a snadné vyhledávání volných parkovacích míst pro všechny. Obyvatelé měst budou dýchat čistší vzduch a jízda městem bude přinášet méně stresu,“ pokračoval Andreas Scheuer. Program nese název „Čistý vzduch 2017 – 2020“.

Dotace až 350 milionů €

Obce získávají finanční podporu na opatření, jako je digitální sběr a zpracování dat, propojení účastníků dopravy nebo digitalizace informačních systémů pro cestující ve veřejné hromadné dopravě. Největšími příjemci jsou města Wiesbaden (přes 15 milionů €), Kolín nad Rýnem (13 milionů €) a Hamburk (více než 11 milionů €). Program umožňuje městům, obcím a institucím získat podporu pro realizaci projektů na zefektivnění dopravy s ohledem na snížení škodlivých emisí. První vlna podpory přinesla dotace ve výši 100 milionů €, druhá pak kolem 50 milionů €. Třetí vlna, která byla spuštěna 11. června, poskytuje až 350 milionů €. Program disponuje rozpočtem až 1 miliardy € a primárně je určen pro německé obce a města s nejvyšším dopravním zatížením. Základním stavebním prvkem jsou opatření na rychlou digitalizaci dopravních systémů (500 milionů €), opatření pro elektrifikaci městského provozu (393 milionů €) a opatření pro vybavení autobusů veřejné hromadné dopravy s dieselovými motory technologiemi na očišťování výfukových plynů (107 milionů €).

(mm)

Foto: BMVI

spinner