​Podepsáno memorandum o porozumění o komunikaci vozidel

​Podepsáno memorandum o porozumění o komunikaci vozidel

Koncem června se ve Štrasburku uskutečnil 12. evropský kongres ITS. Jedním z jeho výstupů bylo podepsání memoranda o porozumění mezi konsorciem Car 2 Car, které sdružuje automobilový a telematický průmysl, a Platformou C-Roads o přípravě ITS služeb napříč Evropou do roku 2019, které budou založeny na bezdrátové komunikaci vozidel navzájem a také mezi vozidly a infrastrukturou.

„Jedná se o neformální závazek zúčastněných stran, že do uvedeného roku budou vozidla vybavována bezdrátovým rozhraním založeným na standardu ITS-G5 (IEEE 802.11p), které tuto komunikaci umožní,“ řekl viceprezident Sdružení pro dopravní telematiku a předseda ITS Nationals Ing. Roman Srp.

„Platforma C-Roads je v současné době jednou z vlajkových lodí Evropské komise, v jejímž rámci se z fondu CEF investují prostředky na rozvoj kooperativních systémů. Je do ní zapojeno osm zemí včetně České republiky a další země se přidávají. V rámci naší země se jedná vlastně o konsorcium, které vede ministerstvo dopravy, a jsou v něm zastoupeny společnosti ŘSD, Brněnské komunikace, ČVUT, INTENS, O2, T-Mobile, SŽDC, AŽD Pra-ha, Dopravní podnik Ostrava, Plzeňské městské dopravní podniky, Škoda Auto a Vodafone. Co je na tomto projektu důležité, je skutečnost, že veřejný a soukromý sektor i správci dopravních infrastruktur hodlají úzce spolupracovat na rozhraní, které umožní vzájemnou komunikaci mezi vozidly i infrastrukturou. A to i přesto, že existuje konkurenční přístup některých operátorů, kteří tvrdí, že infrastrukturu s ITS-G5 rozhraním není zapotřebí vybavovat, protože komunikaci v budoucnu zajistí oni sami prostřednictvím sítí tzv. páté generace,“ upřesnil Roman Srp.

Implementace C-Roads v České republice

Každá země, která se projektu C-Roads účastní, má své národní implementace. Česká republika se podle Romana Srpa soustřeďuje i na města, kde se bude testovat vybavení vozidel MHD, a také, prostřednictvím SŽDC, na železniční přejezdy, což je v rámci Evropy zatím unikátní řešení. Tento národní projekt počítá s rozpočtem 18,5 milionu € s tím, že z 85 procent bude spolufinancovaný z programu CEF. Cílem projektu je vedle testování a implementace nových mobilních technologií zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu a také získání podrobnějších dat o provozu.

Předstupeň k očekávané dopravě budoucnosti

„V rámci tohoto systému jsme schopni dodat do kokpitu vozidla informace například nejen o dopravních kongescích, varováních před nepříznivým počasím či o železničních přejezdech, ale také o tom, že se blíží nechráněná zastávka, že cestu může překřížit tramvaj, že na silnici se nachází nějaká překážka apod., a to prakticky v reálném čase. Tento systém také umožňuje ve městech sjednotit komunikaci vozidel veřejné dopravy s křižovatkovými řadiči, například pro preferenci MHD,“ uvedl Roman Srp.

„Projekt C-Roads je vlastně předstupněm k očekávané dopravě budoucnosti, již nyní umožňuje datově připojeným vozidlům poskytovat a využívat určitý omezený set dopravních informací. V Evropě však dnes směřujeme k vyšším stupňům automatizace, která má pět stupňů – od nejnižšího, kdy připojená vozidla mají k dispozici nezávazné informace, jež mohou přispět k zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, až po nejvyšší stupeň automatizace, kdy vozidlo převezme po technické stránce a později i po právní stránce zodpovědnost za řízení a nahradí řidiče,“ dodal Roman Srp.

(lan) 

spinner