​Hamburk chce hostit světový kongres ITS

​Hamburk chce hostit světový kongres ITS

Hamburk hodlá hostit Světový kongres ITS v roce 2021 a předložil oficiálně svou žádost. V červnu v Glasgow na Evropském kongresu ITS jeho zástupci nastínili, co vše může v oblasti informatiky a telematiky nabídnout, a výkonný ředitel ITS Deutschland Harry Evers a viceprezident Sdružení pro dopravní telematiku Roman Srp zde podepsali memorandum o porozumění vztahující se k podpoře kandidatury Hamburku.

„Chceme naplňovat budoucí požadavky mobility, a to nejen pro naše občany, ale také průmysl města. Proto je inovativní systém koordinace na stavbách nevyhnutelný,“ uvedl v Glasgow hamburský senátor pro hospodářství, dopravu a inovace Frank Horch. Právě tyto stavby mají největší negativní dopad na plynulost dopravy ve městě. Významné investice do výstavby silnic v budoucnu půjdou také ruku v ruce s využíváním ITS technologií, které mohou pomoci vyřešit stávající problémy.

Nástrojem, který pomáhá při koordinaci stavebních projektů již v jejich raném stadiu, je software ROADS (Roadwork Administration and Decision System). Umožňuje mimo jiné již předem identifikovat u nových staveb místa, kde by se časem mohly vyskytnout kongesce. Cílem podle senátora Franka Horcha je, aby doprava v Hamburku byla bezpečnější a efektivnější, a to i s pomocí aplikace ROADS.

„Kandidaturu Hamburku na hostitelské město světového kongresu v roce 2021 podporujeme z mnoha důvodů. Jsme přesvědčeni, že Hamburk může být vzorem, jak lze využít telematiku v mnoha dopravních oborech. A nelze opomenout ani skutečnost, že Česká republika zde má své území a do/z Hamburku směřují velké objemy zboží,“ uvedl k podpisu memoranda o porozumění mezi českou a německou asociací ITS Roman Srp.

(lan)

spinner