ČD – Telematice loni klesly tržby pod 1,5 miliardy Kč

ČD – Telematice loni klesly tržby pod 1,5 miliardy Kč

Na 1,4704 miliardy Kč poklesly v loňském roce podle auditovaných hospodářských výsledků společnosti ČD - Telematika tržby z provozní činnosti. Oproti roku 2016 se jedná a pokles o 257,1 milionu Kč. Za poklesem podle vedení firmy stojí zejména absence větších projektů z Operačního programu Doprava. Firmě naopak vzrostl zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) o 9,4 procenta na 226,4 milionu Kč oproti 206,9 milionu Kč v loňském roce. Čistý zisk poklesl z 53,2 milionu Kč v roce 2016 na loňský 51,4 milionu Kč.

Provozní výsledek hospodaření činil 73,4 milionu Kč. Vstup do nových segmentů dopravy a ICT pomohl dosáhnout i lepšího zisku před zdaněním (EBT) ve výši 65,7 milionu Kč. ČD - Telematika loni proinvestovala 95,2 milionu Kč z vlastních zdrojů, a to zejména do rozšíření své infrastruktury.

Oproti roku 2016 došlo ke snížení tržeb o 14,9 procenta, nicméně firma dosáhla vyšší profitability z objemu realizovaných výnosů. Tržby poklesly zejména v kategorii externích projektů servisního úseku infrastruktury, který svou činností vykázal 927,6 milionu Kč. Meziroční pokles o více než dvacet procent zapříčinila absence větších projektů z Operačního programu doprava, nižší objem v kategorii realizaci díla a v kategorii silniční telematiky. Úsek telekomunikačních služeb loni zaznamenal externí výnosy ve výši 515,9 milionu Kč, což představovalo pokles o 2,4 procenta, nicméně úspěšně pokračovala výstavba optických tras.

(mna)

spinner