Fleet management

Společnost UniCredit Fleet Management výrazně zvýšila objem nových obchodů

Společnost UniCredit Fleet Management výrazně zvýšila objem nových
obchodů

PRAHA 19.4. – UniCredit Fleet Management, s.r.o. (UCFM), dceřiná firma největšího poskytovatele nebankovního financování v ČR UniCredit Leasing CZ, a.s., uzavřela v roce 2011 nové obchody v objemu 607 milionů Kč, což je ve srovnání s rokem 2010 nárůst o více než 67 procent. Počet pronajímaných vozidel na konci minulého roku výrazně překročil hranici dvou tisíc. Rok 2011 se tak stal obchodně nejúspěšnějším v historii společnosti UniCredit Fleet Management.

Nárůst nových obchodů pozitivně ovlivnil hospodářský výsledek. UCFM dosáhla v roce 2011 čistého zisku 31,2 milionu Kč, což je ve srovnání s rokem 2010 (27,3 milionu Kč) nárůst o více než 14 procent. „Hlavními cíli našeho plánu pro rok 2011 byly růst nových obchodů a hospodářského výsledku. V letošním roce se UniCredit Fleet Management zaměřuje především na rozšiřování a zkvalitňování produktů a dosažení meziročního růstu nových obchodů,“ uvedl Václav Levý, jednatel společnosti UniCredit Fleet Management.

Společnost zahájila činnost v roce 2003 pod značkou CAC Full Service Leasing a.s., v roce 2007 se přejmenovala na UniCredit Fleet Management. Služby společnosti zahrnují nejenom samotné financování (formou operativního leasingu) zejména osobních a užitkových vozů, ale i řadu doprovodných služeb od objednání a přihlášení automobilů, přes pravidelný servis a evidenci nákladů souvisejících s provozem vozidla až po prodej vozu při jeho výměně. Dále zajišťuje likvidaci pojistných událostí nebo kompletní asistenční služby. V současné době má společnost UniCredit Fleet Management přibližně 2500 aktivních smluv.

spinner