Česká kancelář pojistitelů

Nepojištěná vozidla škodí podle statistiky méně

Nepojištěná vozidla škodí podle statistiky méně

PRAHA 27.3. – Motoristé s vozidly bez povinného ručení způsobili podle evidence České kanceláře pojistitelů (ČKP) v loňském roce 3 404 škod. To je o 30 procent méně, než v roce 2008. Do statistik se pozitivně promítlo zpřísnění sankcí proti neplatičům povinného ručení, kdy s účinností od ledna 2009 uplatňuje Česká kancelář pojistitelů na vlastnících nepojištěných vozidel příspěvek do garančního fondu ČKP. Z něj jsou vyplácena plnění poškozeným po nehodách, kde viníkem je motorista v nepojištěném vozidle.

V souvislosti s uplatňováním příspěvku do garančního fondu také klesl počet nepojištěných vozidel o téměř 27 procent. Příznivý trend je i ve finančním objemu nepojištěných škod. Celková finanční hodnota nepojištěných škod klesla mezi lety 2008 až 2011 o 16 procent z 355 milionů Kč v roce 2008 na 298 milionů Kč v roce 2011. Průměrná výše nepojištěné škody v roce 2011 činila 87 544 Kč. Alarmující je však, kam až se může hodnota nepojištěné škody vyšplhat. Nejvyšší škoda způsobená nepojištěným vozidlem dosáhla v loňském roce výše 31,2 milionu Kč. V roce 2010 dokonce hodnoty 35 milionů Kč.

Hodnota nepojištěné škody se může vyšplhat k desítkám miliónů korun

„Motoristé si mnohdy neuvědomují, jaká rizika plynou z provozování nepojištěného vozidla. Pokud způsobí škodu a neměli sjednáno povinné ručení, jsou nakonec povinni škodu hradit ze své vlastní kapsy zpět do garančního fondu. Pokud při nehodě dojde k újmě na zdraví, může se škoda vyšplhat až k desítkám miliónů korun,“ říká Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů a dodává: „Ač je povinné ručení ze zákona povinné, mnozí stále riskují. Někteří úmyslně a systematicky, jiní vcelku náhodně či z neznalosti, si pro své vozidlo nesjednají pojištění. Časté jsou případy, kdy motorista koupí vozidlo v autobazaru a pojištění si, třeba jen dočasně, nesjedná. Přitom nehodu může způsobit hned poté, co opustí brány autobazaru. Nemít povinné ručení je hazard, který se nevyplatí.“

ČKP zvýšila intenzitu distribuce výzev

Efektivním nástrojem pro snižování počtu nepojištěných vozidel je od roku 2009 sankční příspěvek nepojištěných do garančního fondu ČKP. Příspěvek se hradí za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno. Denní sazba je dána zákonem č. 168/1999 Sb. a u osobních vozidel činí 50 nebo 70 Kč. V roce 2011 ČKP rozeslala 415 tisíc výzev k zaplacení příspěvku. Výrazně tak zvýšila intenzitu obesílání. Pro srovnání – v roce 2010 ČKP rozeslala 175 tisíc výzev a 132 tisíc výzev v roce 2009. Adekvátně k tomu rostlo i inkaso do garančního fondu – majitelé nepojištěných vozidel zaplatili v roce 2011 na příspěvcích do garančního fondu celkovou částku 454 112 430 Kč (v roce 2010 – 195 milionů Kč a v roce 2009 – 65 milionů Kč). Počet nepojištěných vozidel za poslední čtyři roky klesl o 26,7 procent. V poslední době se vyskytuje zvýšený počet námitek obeslaných v reakci na zaslané výzvy. Nárůst námitek souvisí s vyšší intenzitou distribuce výzev. V roce 2011 byly obeslanými vzneseny námitky k 16,4 procentům výzev. U pěti procent nebyla námitka oprávněná, ve zbývajících 11,4 procenta šlo oprávněné námitky.

spinner