Nejvíce prostředků šlo loni na financování vozidel

Nejvíce prostředků šlo loni na financování vozidel

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly klientům v roce 2017 prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 163,28 miliardy Kč, což je o 5,4 procenta více než v roce 2016. Z celkových 163,28 miliardy korun bylo 132,09 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu a 31,19 miliardy na financování zboží a služeb pro domácnosti.

Nejvíce kontraktů, jako již každoročně, loni členové ČLFA uzavřeli na financování automobilů. Na silniční dopravní prostředky poskytli 92,99 miliardy Kč, z toho 49,92 miliardy bylo určeno na pořízení 120 440 nových osobních vozů. Prostřednictvím produktů členů ČLFA tak bylo financováno 44,3 procenta nových osobních automobilů prvně registrovaných v České republice. Objem prostředků určených na pořízení nových osobních vozů meziročně vzrostl o 8,3 procenta a jejich počet o 6,6 procenta (v roce 2016 šlo o 113 013 nových osobních vozidel).

Příznivý vývoj ve firemní sféře

Celkové pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci loňského roku 270,28 miliardy Kč. Členské firmy ČLFA loni uzavřely 678 120 nových leasingových a úvěrových obchodů a na konci roku spravovaly 1 294 366 aktivních smluv.

„Solidní růst byl stimulován zejména příznivým vývojem ve firemní sféře. Podstatný vliv na celkové výsledky měl i zvýšený zájem o financování osobních automobilů jak mezi podniky, tak mezi domácnostmi,“ řekl Libor Bosák, předseda představenstva ČLFA, která sdružuje 41 předních tuzemských poskytovatelů finančního a operativního leasingu, podnikatelských a spotřebitelských úvěrů a factoringu.

Oblast financování podnikatelských investic vykázala meziroční růst o 5,1 procenta při celkovém objemu 112,62 miliardy Kč. Téměř třetina firemních investic byla realizována pomocí operativního leasingu.

Zhruba dvě třetiny byly realizovány výhradně na financování konkrétní věci

Zhruba dvě třetiny z celkové částky 112,62 miliardy Kč (76,91 miliardy Kč) byly realizovány pomocí produktů určených výhradně na financování konkrétní věci. Téměř třetina investic (35,71 miliardy Kč) byla financována operativním leasingem, tedy produktem s další přidanou hodnotou.

Tři miliardy korun si firmy prostřednictvím produktů členů ČLFA půjčily na nemovitosti.

V přehledu financovaných věcí převládají ve firemní sféře tradičně dopravní prostředky. Také loni dosáhly největších objemů osobní a užitkové vozy, následovaly stroje či zařízení a nákladní automobily. Ve skupině strojů a zařízení byl největší zájem o financování kovoobráběcích či jiných obráběcích strojů a zemědělských anebo lesnických strojů.

Financování provozu firem zajišťují členské společnosti ČLFA prostřednictvím factoringu, který je založen na postoupení krátkodobých pohledávek.

Výše prostředků poskytnutých klientům členy ČLFA v rámci factoringu v loňském roce meziročně stoupla o 15,4 procenta na 19,47 miliardy Kč. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 140,12 miliardy Kč, což představuje meziroční navýšení o 16,7 procenta.

Na českém factoringovém trhu dlouhodobě převládá tuzemský a regresní factoring (oproti bezregresnímu factoringu při něm factoringová společnost nenese riziko platební neschopnosti odběratele klienta). V loňském roce ale podíl bezregresního factoringu mírně vzrostl.

Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v loňském roce prostřednictvím spotřebitelských úvěrů 27,33 miliardy Kč, což představuje meziroční snížení o jedno procento, a pomocí spotřebitelského leasingu 3,86 miliardy Kč, tedy o 15,5 procenta více než předloni.

(lan)

Foto: lan

spinner