Na nepojištěné škody opět přispívají nepojištění motoristé

Na nepojištěné škody opět přispívají nepojištění motoristé

4.1. - Od začátku letošního roku byl znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká majitelů, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení. Výjimku tvoří situace, kdy je vozidlo zapsáno jako vyřazené z provozu, zaniklé nebo vyvezené do jiného státu, a dále také případy jeho odcizení.

Sazbu příspěvku určuje vyhláška Ministerstva financí ČR podle druhu vozidla a je vyšší než běžné pojistné, ale kopíruje ho. Oproti předchozímu příspěvku, který byl zrušen před třemi lety, došlo ke snížení sazeb u běžných osobních vozidel, motocyklů do 350 cm3 a také u přívěsných vozíků.

Příspěvek ale nenahrazuje pojištění. Pokud bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda, viník ji zaplatí do výše 1/3 z celkového nároku, maximálně však 300 000 Kč. Tento limit, který zavádí novela zákona o povinném ručení, má zabránit likvidačním finančním dopadům na viníky nehod způsobených nepojištěnými vozidly. Podle údajů ČKP je v České republice registrováno přibližně 130 tisíc vozidel bez povinného ručení, jež ročně způsobí zhruba 2500 nepojištěných škod za stovky milionů korun.

Nabourá-li nepojištěné vozidlo jiný automobil, škodu uhradí ČKP z garančního fondu a tuto částku pak vymáhá po dlužníkovi. ČKP poskytne poškozenému plné odškodnění, a to i v případě, kdy vznikne velmi vysoká újma, již by nebyl její viník schopen poškozenému sám uhradit. Bez ČKP by motoristé museli škody po vinících, kteří často nemají dostatečné prostředky, vymáhat sami. „Cílem zavedení nové právní úpravy je dosáhnout spravedlivého principu financování garančního fondu ČKP prostředky od motoristů, kteří neplní svou zákonnou povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,“ uvedl výkonný ředitel ČKP Jan Matoušek. Doposud byl garanční fond financován prostřednictvím členských příspěvků pojišťoven nabízejících pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, tedy de facto pojistným hrazeným poctivými motoristy.

(mna)

spinner