Výsledky leasingového trhu

Leasing je stále oblíbenou formou financování

Leasing je stále oblíbenou formou financování

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) vložily do české ekonomiky v loňském roce 124,3 miliardy Kč, o 0,8 miliardy Kč více než v roce 2010. Na financování investic a provozu podnikatelských subjektů vynaložily 89,3 miliardy Kč, leasing movitých věcí meziročně vzrostl o 1,8 procenta, podnikatelské úvěry o 11 procent, factoring o 16,6 procenta a spotřebitelské úvěry o 1,5 procenta.

Jak vyplývá z minulý týden zveřejněné statistiky ČLFA, firem, které si půjčily od nebankovních společností, loni o deset procent přibylo. Zájem investovat měly podniky zejména v první polovině roku. Celkem tak získaly skoro 90 miliard Kč. „Firmy mají stále větší zájem o nebankovní úvěry, významný je i růst operativního leasingu o devět procent. Pro spotřebitele nabízejí leasingové a splátkové společnosti po změně legislativy většinou spotřebitelské úvěry,“ informovala předsedkyně představenstva ČLFA Jiřina Tapšíková. „Růst nebankovních leasingových i úvěrových obchodů pro podnikatele i v období nepříznivého ekonomického vývoje opět potvrdil jejich význam pro zdravý vývoj ekonomiky,“ pokračovala.

Nebankovní produkty jsou nepostradatelné pro ekonomiku i společnost především při financování investic, obnově produktivního majetku, výrobních zařízení, podnikatelských start-up či restrukturali­začních projektů. I přes postupný pokles tempa ekonomického růstu v loňském roce, snižování meziročního růstu průmyslové výroby a téměř nulový růst investic byly v loňském roce leasingem movitých věcí předány do užívání stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen přes 45,6 miliardy Kč. Odhad objemu financování celého trhu je více než 47,8 miliardy Kč. V leasingu opět dominovalo financování silničních vozidel pro podnikatele. Podíl nových aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl 94 procent.

Operativní leasing dále roste

Operativní leasing je postupně rostoucí formou leasingového financování. Jeho podíl na celkovém leasingu movitých věcí meziročně vzrostl o 8,7 procenta na 34,7 procenta. Pro srovnání: v roce 2005 činil jeho podíl pouze 12 procent. Potvrzuje se tak postupné prosazování outsourcingu provozních a administrativních služeb v podnikatelské sféře. I současná ekonomická situace vede řadu ekonomických subjektů k přehodnocení účelnosti vlastnictví výrobních předmětů. Stále více firem sahá po outsourcingu a svěřuje financování a správu leasingovým společnostem.

Zájem trhu o nebankovní financování se projevil také v leasingu nemovitostí, který poprvé od roku 2007 zaznamenal meziroční růst. V loňském roce se v tomto odvětví uzavřelo 21 nových smluv s předáním nemovitosti do užívání v souhrnu pořizovacích cen za 2,7 miliardy Kč. V meziročním srovnání jde o navýšení o 28,6 procenta.

Trend směřuje k vyspělým ekonomikám

Nebankovní úvěry jsou jediným produktem nebankovního trhu, který má stále růstovou křivku. V roce 2009, v době ekonomické recese, zaznamenal jako jediný segment na nebankovním trhu meziroční růst o 6,6 procenta. V loňském roce opět došlo k meziročnímu navýšení objemu úvěrů pro podnikatele, a to o 11 procent v případě vedoucích patnácti společností. Celková výše úvěrů dosáhla 30,4 miliardy Kč, z toho úvěry na osobní vozy tvořily 44 procent a úvěry na stroje a zařízení včetně fotovoltaických zařízení 20,4 procenta. Průměrná výše poskytnutého úvěru byla přes 455 tisíc Kč. Nebankovní úvěry podnikatelé využívají v obdobném měřítku jako u finančního leasingu. Navíc však mohou financovat tituly podléhající dotacím z českých i nadnárodních evropských fondů, kde je financování leasingem podmínkami dotací či fondů vyloučeno. Nebankovní úvěry tak mohou využívat kromě firem i zemědělci, veřejná správa, obce, rozpočtové organizace, družstva a další subjekty, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů.

Leasingové firmy míří do oblasti úvěrů

I loni pokračovalo rozšiřování nabídky leasingových společností o úvěrové produkty a růst podílu úvěrového financování na jejich obchodech. Je to dáno i omezujícími legislativními změnami, především novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v účinnost loni 1. ledna, i vývojem trhu směřujícím k vyspělým ekonomikám. Především z tohoto důvodu poklesl objem spotřebitelského leasingu meziročně o polovinu. Souhrn pořizovacích cen movitých věcí předaných v loňském roce do spotřebitelského leasingu činil 0,8 miliardy Kč. Za pozornost stojí podíl operativního leasingu (na nějž se nevztahuje zákon o spotřebitelském úvěru) na celkovém spotřebitelském leasingu movitých věcí, který loni dosáhl 83,1 procenta. Komoditně dominoval leasing osobních aut s 99,4procentním zastoupením. Podíl nových aut na celkovém spotřebitelském leasingu osobních vozů tvořil 97,2 procenta.

Významný partner pro financování vozů

Členské společnosti ČLFA se v loňském roce podílely na financování silničních dopravních prostředků (vesměs nových) částkou 55,9 miliardy Kč. Z toho 32,6 miliardy Kč šlo na pořízení osobních vozů prvně registrovaných v ČR, to znamená více než dvě pětiny, respektive 45,8 procenta osobních vozů prvně registrovaných loni v ČR bylo financováno členskými společnostmi ČLFA.

Firmy na leasingu oceňují zejména jeho dostupnost. Nejčastěji ho využívají menší a středně velké společnosti. „Při rozjezdu nemají malé a střední podniky platební historii a nejsou zajímavým zákazníkem pro bankovní sektor,“ uvedla důvody obliby leasingu Jiřina Tapšíková, předsedkyně ČLFA. Hlavní výhodou nebankovních půjček je rychlost jejich vyřízení. „Je tam mnohem větší pružnost a dostupnost,“ poznamenala s tím, že úvěrové společnosti jsou také schopny žadatele o půjčku rychleji prověřit, zda bude moci splácet. Nevýhodou leasingu je, že kupovanou věc vlastní až do poslední splátky leasingová společnost. Problémy tak mohou nastat třeba v okamžiku, kdy zboží není dodáno včas.

Tomáš Johánek

spinner