LeasePlan

LeasePlan připravil 50 milionů na odkup parků

LeasePlan připravil 50 milionů na odkup parků

Alternativní financování podnikatelské činnosti nabízí českým podnikům největší český poskytovatel operativního leasingu LeasePlan. Formou zpětného leasingu je připraven odkoupit použitá vozidla z firemních autoparků a pronajmout je dopravcům zpět. Nabízí jim tak výhodu rychlého obstarání finanční likvidity s úrokovou sazbou srovnatelnou s bankovními podnikatelský­mi úvěry.

Do konce letošního roku takto LeasePlan poskytne prostředky v celkové výši až 50 milionů Kč. Princip zpětného leasingu je založen na odkoupení majetku firmy (v tomto případě vozového parku) leasingovou společností. Klient majetek nadále využívá a průběžně splácí jeho hodnotu, úrok a další související služby. „Pro nabídku zpětného leasingu máme do konce roku připraveno 50 milionů Kč, které na tyto účely poskytneme. Tato metoda financování umožňuje firmám okamžitě odprodat jejich stávající vozidla a získat hotovost na provoz nebo rozvoj firmy. Vozy přitom firma nadále využívá formou pronájmu, nepřijde o ně. Podmínky financování jsou srovnatelné s podnikatelským úvěrem,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Lease-Plan Česká republika, s. r. o., Milan Ptáčník.

Zpětný leasing částečně nahradil i banky

Zpětný leasing se osvědčil jako alternativní nástroj firemního financování zejména v souvislosti s ekonomickou krizí. Největší zájem o něj poskytovatelé zaznamenali v prvním čtvrtletí roku 2009. „LeasePlan v roce 2009 uzavřel třikrát více smluv na zpětný leasing než rok předtím. Zpětný leasing se osvědčil v době, kdy banky v podstatě zastavily poskytování podnikatelských úvěrů a firmy zoufale hledaly alternativní zdroje. Zájem o něj ale trvá dodneška, protože firmy objevily možnost, jak si okamžitě vylepšit cash-flow a zároveň se zbavit starosti se svými vozovými parky,“ dodal Milan Ptáčník.

Nabídka zpětného leasingu se vztahuje na firemní vozy do hmotnosti 3,5 tuny a stáří až čtyři roky a není omezena cenovou kategorií vozidel. Je určena pro vozové parky od deseti až po stovky automobilů.

Dopravce, který má ve vlastnictví například deset vozů Škoda Octavia se stářím tří let, může jejich prodejem formou zpětného leasingu okamžitě získat hotovost v řádu milionů Kč. Zároveň se tak zbaví starostí spojených se správou vozového parku, které na sebe přebírá leasingová společnost – ať jde o pravidelnou údržbu vozidel, řešení případných pojistných událostí, správu paliva nebo prodej vozidel po skončení jejich užívání.

Tomáš Johánek

spinner