Jaromír Hájek (LeasePlan) pro DN

LeasePlan hodlá posílit svou pozici na trhu

LeasePlan hodlá posílit svou pozici na trhu

Do čela společnosti LeasePlan, české jedničky na poli operativního leasingu, se na počátku roku po pěti letech strávených v Itálii vrátil Jaromír Hájek. Za svůj cíl označuje nastartovat zdravý růst společnosti a nabídnout jak současným, tak i potenciálním budoucím zákazníkům nové služby například v oblasti telematických aplikací.

„Pět let jste strávil v italském LeasePlanu. Můžete stručně porovnat italský a český trh operativního leasingu?“

„Český a italský trh mají na jednu stranu řadu společných věcí, ale na druhou stranu jsou mezi nimi samozřejmě odlišnosti. Pokud jde o společné věci, oba trhy jsou poměrně koncentrované a majoritu na obou trzích má relativně malý počet mezinárodních leasingových společností. Také podíl operativního leasingu je v podstatě identický a pohybuje se v obou zemích kolem 15 procent podílu na pořizování firemních vozidel. Oběma trhům je také společné relativně konzervativní myšlení, které brání rychlejšímu rozvoji operativního leasingu. Italská ekonomika je postavena na malých a středních firmách převážně vlastněných rodinami a převládá tam názor, že je lépe vlastnit než si jen najímat.

Pokud jde o rozdíly, jeden ze zásadních je v přístupu státní správy k operativnímu leasingu. Zatímco v Itálii řada institucí a úřadů využívá služeb operativního leasingu, v České republice jsou podobné případy velmi ojedinělé.“

„Proč u nás státní správa nestojí o operativní leasing?“

„Asi je to opět mentalitou. Neplatí to samozřejmě stoprocentně: byli jsme například dlouhou dobu dodavatelem aut pro ministerstvo obrany a děláme pro některé městské úřady, například v Berouně. Kde mají pokrokovější myšlení, tam se operativnímu leasingu nebrání. Na druhou stranu má řada institucí státní správy své autoprovozy, vlastní dílny a zaměstnance. V případě, že by přešly na operativní leasing, musely by tato oddělení redukovat, což je možná jeden z důvodů, proč se nejde cestou operativního leasingu v masovějším měřítku.“

„Jak se za pět let, co jste tu nebyl, změnil LeasePlan? A jak se změnil celý český trh?“

„Pokud jde o leasingový trh, nespatřuji na něm žádné velké změny. Až na nějaké výjimky nijak extrémně nerostl. Jsou společnosti, kterým se dařilo lépe, jsou společnosti, které se dříve orientovaly jen na klasický finanční leasing a v poslední době vstoupily i na pole leasingu operativního. Jde zde více hráčů, přibyla konkurence, trh o něco narostl. Pokud jde o nabídku, určitě se rozšířila o některé nové služby například v oblasti telematiky, jako jsou elektronické knihy jízd a podobně.

Česká pobočka LeasePlanu si během uplynulých pěti let zachovala klíčové postavení na trhu, měli jsme stále dobré finanční výsledky a v řadě finančních ukazatelů jsme jednou z nejlepších firem ve světě. Problém vidím trochu v tom, že podíl Lease-Planu na českém trhu stagnoval či spíše klesal. Když jsem před pěti roky odcházel, měl LeasePlan kolem dvaceti tisíc vozidel, dnes jich má jen kolem osmnácti tisíc. A bez zdravého růstu není možné dlouhodobě udržet dobré finanční výsledky. Naším plánem pro další období je proto opět nastartovat zdravý růst.“

„Mění se nějak v poslední době požadavky klientů LeasePlanu?“

„Řekl bych, že se mění podle toho, jak se mění trh. S příchodem nových hráčů a jejich snahou získat tržní podíl se zvyšuje tlak na cenu, i když jen podle výše splátky při uzavření smlouvy by se žádný zákazník neměl řídit. Důležité je porovnat všechny parametry, jako jsou případné úpravy splátek, platba za nadlimitní kilometry, další služby a tak dále. Stává se nám, že se k nám vracejí klienti, kteří zkusili jiné dodavatele a zjistili, že celkově je pro ně LeasePlan nejlepším řešením. Klienti dále také například, opět z důvodu ceny, požadují, abychom auta neservisovali ve značkových ser-visech, ale jinak se jejich požadavky nijak výrazně nemění.“

„Operativní leasing je určen prioritně pro firemní autoparky. Může oslovit i majitele jednoho vozu?“

„Určitě ano, i když u nás zatím ne příliš. V řadě zemí to funguje tak, že se klienty operativního leasingu stávají i malí klienti s jedním nebo dvěma vozidly. Určitě je to segment, který má budoucnost. Samozřejmě v tom hraje roli mentalita, pocit něco vlastnit, nicméně se říká, že rozumní lidé si najímají, aby měli komfort a nemuseli se o nic starat. Pokud existuje možnost o nic se nestarat, je to operativní leasing.“

„Jaké jsou cíle LeasePlanu pro letošní rok? Co chystáte pro své zákazníky?“

„Naším cílem je nastartovat zdravý růst, chceme více pečovat o existující zákazníky a oslovit nové klienty. Máme řadu dobrých nástrojů a chystáme i některé nové služby, které chceme představit v blízké době.“

Tomáš Johánek

spinner