ČSOB Leasing

ČSOB Leasing podporuje rozvoj elektromobility

ČSOB Leasing podporuje rozvoj elektromobility

Pořízení vozidla s elektrickým pohonem lze financovat prostřednictvím leasingu či zákaznického úvěru od společnosti ČSOB Leasing, která se nově orientuje právě na podporu rozvoje tohoto ekologického pohonu. Aktuálně ČSOB Leasing například poskytuje leasingové financování elektrovozu Ford Transit Connect.

„Pro ČSOB Leasing je financování elektromobilu tohoto druhu významným vývojovým krokem do budoucnosti, který otvírá prostor pro spolupráci s potenciálními zákazníky orientovanými na ekologický provoz svého vozového parku,“ komentoval konkrétní financování elektrovozu Ford Transit Connect Vladimír Štorch, business development manažer v oblasti financování lehké dopravní techniky ČSOB Leasing, a. s.

Odlišné provozní i užitné parametry

Ekologická vozidla mají v porovnání s klasickými vozidly odlišné provozní a užitné parametry. Pořízení elektromobilu je specifické tím, že vstupní pořizovací cena je sice vyšší než u obdobného modelu vozu na klasická paliva, ale provozní náklady v průběhu „života“ jsou naopak nižší (cena elektrické energie na jeden kilometr je řádově nižší než cena pohonných hmot, kromě toho odpadají náklady například na výměnu oleje a dochází k menšímu opotřebení motorických částí vozidla).

Životnost elektrobaterie se v prů-měru udává na pět let (závisí na způsobu a technice dobíjení), její výměna je možná formou technického zhodnocení vozidla, které lze zahrnout do budoucích leasingových splátek. Pořízení elektromobilu pomocí financování (rozložení pořízení do splátek) na pět let je většinou z pohledu celkových nákladů (pořizovacích i provozních) pro zákazníka levnější než celkové náklady na pořízení, provozování a údržby u klasického porovnatelného vozidla.

Atraktivní nabídka pro komunální služby

ČSOB Leasing umí vedle finančního i operativního leasingu financovat elektromobily také účelovým podnikatelským úvěrem, což může být atraktivní pro segment zákazníků v oblasti komunálních služeb, kde existují možnosti čerpání dotačních programů. Nová forma financování je vhodná pro klienty, kteří svými činy i postoji podporují celospolečenské snahy chránit přírodu, pečovat o životní prostředí a dávají přednost pořízení a následnému provozování ekologicky šetrných elektromobilů, uvedla ČSOB Leasing.

Tomáš Johánek

spinner